Naar hoofdinhoud

Mantelzorgers maken zich enorm druk over hun toekomst

Mantelzorgers maken zich enorm druk over hun toekomst. Krijgen zij, met de komende vergrijzing, zelf nog wel de zorg die nodig is? Is dat nog wel haalbaar?  Dát is een van de bevindingen van de Raad van Ouderen in hun onderzoek naar mantelzorg. We vroegen de schrijver van dit advies en lid van de Raad van Ouderen, Elisabeth van Oostrum naar de uitkomsten van dit onderzoek en hun advies.

Somber

Elisabeth en de andere leden van de Raad van Ouderen verbaasden zich vooral over de bezorgdheid bij deze groep: ‘We schrokken er echt van hoe somber mantelzorgers zijn over de toekomst. En dat is niet zomaar. Mantelzorgers weten namelijk heel goed dat de wereld verandert. Ze ervaren dat iedere dag maar weer. Zo hebben zij de afgelopen paar jaar met corona de zorg afgeschaald zien worden, maar ook niet goed opgeschaald zien worden. Deze zorgen lijken ons ook zeker terecht gezien de demografische ontwikkelingen. Mensen worden steeds ouder en het aantal potentiële mantelzorgers per zorgvrager neemt af. Bovendien zijn er steeds meer ouderen zonder kinderen of partner waarbij de mantelzorg veel moeilijker op gang komt.’

Gelukkig is er nog onbenutte geefkracht in de maatschappij

Gelukkig liggen er volgens Elisabeth ook mogelijkheden: ‘Er zijn nog veel mensen die geen mantelzorg geven, terwijl zij dit wel zouden kunnen doen.’ Een bewustwordingscampagne zou daarbij kunnen helpen. ‘Laat mensen nou ook de mooie kanten van mantelzorg zien. Het kan iemand immers ook voldoening, zingeving en structuur geven.’

Maar de rol van mantelzorger moet ook aantrekkelijker worden gemaakt. ‘Zorg bijvoorbeeld dat de mantelzorger ook gewoon even onbezorgd op vakantie kan en er voldoende vervanging voor hem of haar is.’

Pas je aan, aan de mantelzorger. Niet andersom

Maar is een campagne en bewustwording voldoende? Zorgt dat voor alle mantelzorgers die we in de toekomst nodig hebben?‘De campagne is maar één van de hulpmiddelen die volgens ons helpt. Het belangrijkste is dat de gehele rol van mantelzorger verandert.Versterk nou eens de positie van de mantelzorger. Geef hun een vaste plek aan tafel en maak van hem of haar de spil in het zorgproces. Laat de reguliere zorg zich aanpassen aan de mantelzorger in plaats van andersom. De mantelzorger kent de zorgvrager namelijk erg goed en deze kennis is onmisbaar om in te schatten wat voor zorg er nodig is.

Over het onderzoek

Voor dit advies van de Raad van Ouderen is onderzoek gedaan via een vragenlijst. Deze vragenlijst is onder andere uitgezet bij de eigen achterban van de Raad van Ouderen en via de achterban van MantelzorgNL. Ook is er aandacht besteed aan migrantenouderen. Via het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) zijn er focusgroepen georganiseerd.

Over Elisabeth van Oostrum en de Raad van Ouderen

Elisabeth van Oostrum is lid van de Raad van Ouderen én was tot voor kort betrokken bij de vereniging MantelzorgNL. Ze schreef het adviesrapport ‘Mantelzorg voor en door ouderen’, dat staatssecretaris van Ooijen (VWS) onlangs in ontvangst nam. Elisabeth: ‘We geven bij de Raad van Ouderen gevraagd en ongevraagd advies aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over allerlei onderwerpen die ouderen aangaan. Advies voor en door ouderen dus. Ons advies met aandachtspunten voor toekomstbestendige mantelzorg is daar het meest recente voorbeeld van.’

Deel via