Naar hoofdinhoud Naar footer

LevensLuister geeft het leven meer luister

Het gesprek faciliteren tussen een oudere en zijn of haar naasten. Het diepere gesprek, over het leven, over waarden, met echte aandacht, een gesprek waarin gehechtheid ontstaat tussen mensen. Het begin van een vertrouwensrelatie. Dat is het doel van LevensLuister, dat vaardigheden aanleert om zo’n gesprek te voeren, in zorgorganisaties, maar ook thuis.

Droom

LevensLuister is ontwikkeld door Marieke Beekers en Jessie Wagemakers. Marieke is verbindingsmaker bij een gemeente, Jessie manager Ontdekken en Ontwikkelen bij zorgorganisatie Mijzo, samen zijn zij nu ook een vof LevensLuister gestart. Zij volgden samen de HIS (health innovation school), waar de basis voor LevensLuister werd gelegd. Daarna volgden zij het pioniersprogramma sociale innovatie van KennisLand ‘Leven Lang Leven’, waar zij LevensLuister hebben doorontwikkeld. Met behulp van subsidie van ZonMw is de werkwijze nog verder ontwikkeld. Hun droom? ‘Dat er écht naar ouderen wordt geluisterd, als vanzelfsprekend.’

Waarde toevoegen

‘Wij geloven dat in deze tijd waarin het vaak gaat om snelheid, efficiency en gestroomlijnde processen, echte aandacht steeds belangrijker wordt’, vertellen zij.  ‘In gesprekken met wetenschappers, zorgprofessionals en ouderen zelf ontdekten we dat er vaak niet echt goed geluisterd wordt, er worden weinig gesprekken over je geleefde leven gevoerd of over je (toekomst)dromen. Terwijl diepgaandere gesprekken, reflecteren op het leven en omgaan met angst en verdriet belangrijk zijn, ook met het ouder worden. We denken dat dat echt waarde kan toevoegen aan het leven, het betekenisvol maakt. Niet alleen voor degene die vertelt, maar ook voor de luisteraar.’

Oprechte nieuwsgierigheid

Een kaartenset met verrassende en verdiepende vragen is de gespreksstarter. Hoe doe je dat, zo’n zingevend gesprek? Hoe begin je? Hoe reageer je als iemand emoties toont? Hoe stel ik mijn eigen oordeel uit? Hoe vind ik tijd in de hectiek van alle dag om vanuit oprechte nieuwsgierigheid een gesprek aan te gaan? 

Leertraject

‘Voor een volwaardig levensluister-gesprek zijn vaardigheden nodig’, stellen Marieke en Jessie. ‘Hiervoor hebben we met ZonMw-subsidie afgelopen jaar samen met vijf organisaties (Surplus, GGD West-Brabant, Humanitas West-Brabant West, Mijzo en Kennisland) een leertraject ontwikkeld. Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar de effecten van een LevensLuistergesprek bij ouderen. Dat bevestigde zowel de waarde van de inzet van de LevensLuistergesprekken als de waarde van het leertraject voor LevensLuistervaardigheden.’

Mooie verhalen

Maar wat misschien nog wel de meeste luister geeft, zijn de mooie verhalen over de gesprekken die hebben plaatsgevonden. Hoe ‘lastige onderwerpen’ bespreekbaar worden en hoe meer verbinding ontstaat. Niet alleen tussen de oudere en de professional maar ook tussen medewerkers onderling. Een cultuur van meer aandacht en oog voor elkaar. Het subsidietraject is afgerond, maar we zijn nog niet ‘klaar’. Want bijna iedereen geeft aan verder met elkaar te willen LevensLuisteren en te reflecteren. Die boodschap geeft ook ons leven luister!’, besluiten Marieke en Jessie.

Meer informatie?

Bekijk de website van LevensLuister. Daar vind je filmpjes van diverse mensen die over de waarde van LevensLuister vertellen. Ook worden er ervaringen gedeeld.

Deel deze pagina via: