Naar hoofdinhoud

Drieluik (Movisie): ouderenexperts over ontwikkelingen in de ouderenzorg

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Movisie publiceerde in 2022 een drieluik waarin experts in de ouderenzorg zijn geïnterviewd over hun perspectief op de ontwikkelingen in de ouderenzorg. Op deze pagina vatten we het drieluik samen.

Samenvatting drieluik 

Er is extra aandacht en ondersteuning nodig. Zowel voor de verhalen van de ouderen als de verantwoordelijkheid van de ouderen zelf. De interviews geven ook een oproep aan het sociaal domein weer: ga de samenwerking aan en bundel zoveel mogelijk krachten om onze ouder wordende samenleving een stevige sociale basis te geven. 

SCP-onderzoekers Inger Plaisier en Crétien van Campen 

In het eerste interview delen Inger Plaisier (senior-onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)) en Crétien van Campen (collega van Inger en auteur het essay Gelukkig ouder worden in een veranderende samenleving) hun blik op de trends, behoeften en vraagstukken rondom ouderen. Er is volgens hen een sociaal-culture infrastructuur nodig. Crétien ziet het voor zich door naast gezond ouder worden ook de aandacht te leggen op zinvol ouder worden. 'Laten we de lessen uit de coronatijd meenemen als we een visie ontwikkelen op ouderenzorg en steeds de vraag stellen: hoe kunnen ouderen zinvol meedoen?' Inger benadrukt dat er ook een groep ouderen is die niet vergeten mag worden, de ouderen die niet meer hoeven te werken, maar nog wel heel actief zijn. Ook wel de derde levensfase genoemd. 'Daar is geen leeftijdsgrens aan te leggen, dit kunnen ook mensen tot ver in de negentig, die nog volkomen zelfstandig zijn.' Inger en Crétien zijn het met elkaar eens: hoe beter ouderen hun derde levensfase in te richten, hoe minder groot de zorgvraag in die laatste fase is.

Hoogleraar Robbert Huijsman

In het tweede interview praat Robbert Huijsman (EUR-hoogleraar management en organisatie van ouderenzorg, toezichthouder in de zorg en bestuurder van zorgorganisatie Geriant) over een uniformere ouderenzorg. Hij is van mening dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VGN) heldere afspraken moet maken door zich te committeren op 80% uniforme ouderenzorg en 20% variatie. 'Daar hebben hulpverleners en sociale wijkteams veel baat bij. Net als het management van de gemeentelijke bedrijven, zorgaanbieders en vrijwilligersorganisaties.' Ook Robbert denkt dat verzorgenden en welzijnswerkers zinvoller te werk kunnen gaan. Door zichzelf de vraag te stellen 'Op welk moment doet wie nou precies wat en wat betekent dat wederszijds in het contact?' kan de verzorgende en welzijnswerker flexibeler en creatiever meebewegen op het tijdsritme van de mensen die de informele zorg verlenen. 

Hoogleraar ouderenparticipatie Tineke Abma

In het derde en laatste interview vertelt Tineke Abma (hoogleraar Ouderenparticipatie en in het Leids Universitair Medisch Centrum en directeur-bestuurder van de Leyden Acadamy on Vitality and Ageing) dat het proces van langer leven niet alleen maar een vraagstuk van de zorg is. 'Het wordt tijd dat we ouder worden op een positievere manier benaderen'. Ook Tineke haalt het onderwerp de derde levensfase aan tijdens het interview. Iedereen krijgt te maken met ouder worden. Het thema raakt iedereen, dat door alle generaties en sectoren opgepakt zou moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan de levensvragen. Hoe hou ik nog contact? Speel ik nog een rol in de samenleving? Het sociaal domein is daarin erg belangrijk. 

Bron

Movisie

Deel via