Naar hoofdinhoud Naar footer

Artikelenreeks zinvol ouder worden

Gepubliceerd op: 19-04-2022

Via het vierjarige programma Samen Ouder Worden zijn op 35 plekken in het land initiatieven ontstaan die bijdragen aan zinvol ouder worden. Om meer te weten over het verloop en de uitkomsten van het programma vroegen we programmamedewerkers, aangesloten bij Stichting Present, Stichting Vier het Leven en Humanitas, om ons mee te nemen in hun aanpak. Op de site van kennisinstituut Movisie staan drie artikelen hierover. Hieronder lichten we deze toe.

‘Als ouderen zingeving ervaren dan zijn ze minder eenzaam’

In deel 1 van een reeks van drie artikelen vertellen de programmamakers over hun ervaringen en hoe ze de ouderen bij het programma hebben betrokken.

Dat de lokale praktijk per gemeente verschilt, blijkt al snel uit de gesprekken met de vier programmamedewerkers. Niet alleen kan de uitgangssituatie anders zijn, de grootte van het werkterrein, maar ook de kennis van het netwerk.

Monique Bodegom werkte als regiocoördinator voor Vier het Leven: ‘Toen de oproep kwam voor programmamedewerkers dacht ik dat is leuk en dat kan ik naast mijn werk voor Vier het Leven doen. Ik heb als eerste stap de statistieken van Drenthe erbij gepakt over thema’s als eenzaamheid. Toen bleek dat de gemeente Assen, de stad waar ik zelf woon, in vergelijking met andere gemeenten in de provincie het hoogste te scoren op eenzaamheid. Op sociale cohesie scoorde de stad het laagst. Dus er was werk te doen.’

Lees het eerste deel

‘Sluit je activiteiten aan op wat potentiële vrijwilligers zoeken’

In deel 2 van een reeks van drie artikelen, vertellen de programmamakers over het aanbod, de samenwerkingspartners en hoe het nu gaat met de activiteiten.

De beperkingen van de coronacrisis hadden tot gevolg dat het opzetten en uitvoeren van activiteiten de nodige vertraging ondervonden. Door alle maatregelen was het lastig om contacten aan te gaan met nieuwe mensen. Maar de inzichten, vergaard uit verhalen van ouderen, en de contacten met maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties, zoals te lezen is in het eerste artikel in deze reeks, laten zien dat er voor de toekomst een stevige basis ligt.

Samen werken aan nieuw aanbod

In Amersfoort had programmamedewerker Esther Eggenkamp vanaf de start veel organisaties persoonlijk leren kennen. ‘De ouderenbonden KBO en PCOB vroegen mijn hulp bij het opzetten van een pilot met Dialoogtafels over het thema Wonen. Dat werd een succesvolle bijeenkomst. Alle aanwezige bewoners voelden zich gehoord. Het elkaar ontmoeten, vonden de mensen ook fijn en er ontstonden nieuwe contacten. Na deze pilot wilde ik verder met Dialoogtafels en peilde bij andere partijen de interesse. Dat bleek er te zijn. NOOM, een netwerk van organisaties van oudere migranten, de welzijnsorganisatie In de buurt 033 sloten aan Ook de ouderenbond KBO bleef betrokken. De gemeente werd via In de buurt 033 uitgenodigd en bleek ook geïnteresseerd in Dialoogtafels. Dit bleek een goede vorm voor de gemeente om hun beleidsplannen voor te leggen aan de ouderen en hierover in gesprek te gaan.’

Lees het tweede deel

‘De beweging is lokaal in gang gezet en wordt landelijk verder verspreid’ 

In het laatste deel van een reeks van drie artikelen, vertellen de programmamakers over het verduurzamen van de opbrengsten en wat zij verder gaan doen met hun ervaringen.

Een belangrijk aandachtspunt in het programma Samen Ouder Worden was om tijdig na te denken over de manier waarop de bereikte resultaten voort te zetten. Zo is men door het programma op veel plekken anders gaan kijken naar ouderen; ouderen zijn de oplossing en niet het probleem. Er zijn lokale samenwerkingen ontstaan tussen gemeenten en partners. En het is gelukt om ouderen en senioren, via wervingsactiviteiten, te betrekken bij vrijwilligerswerk.

Lees het laatste deel

Deel deze pagina via: