Naar hoofdinhoud Naar footer

De campagne We zijn zelf het medicijn was een succes!

Dementie is een nare aandoening waar geen medicijn voor is. Toch kun je zelf veel doen om de kans op dementie te verkleinen. Daarom organiseerde GGD Flevoland afgelopen jaar de campagne ‘We zijn zelf het medicijn’ in samenwerking met de zes Flevolandse gemeentes, Netwerk Dementie Flevoland en het Zilveren Kruis. Met deze campagne werden Flevolanders tussen de 40 en 75 jaar bewust gemaakt van de mogelijkheid om de kans op dementie te verkleinen door een gezonde leefstijl te hanteren.

Hoe verklein je de kans op dementie?

De volgende leefstijltips werden vanuit de campagne meegegeven om de kans op dementie te verkleinen:

Successen van de campagne

Om de campagne bij zo veel mogelijk inwoners onder de aandacht te brengen werden er in Flevoland 75 organisaties geworven om als ‘campagnevrienden’ op hun eigen manier de boodschap te verspreiden. Deze campagnevrienden zetten veelal in op communicatie: het verspreiden van informatie en tips via:

  • Websites
  • Sociale media kanalen
  • Nieuwsbrieven
  • Posters
  • Flyers

Daarnaast was GGD Flevoland tijdens maar liefst 17 beurzen of lezingen aanwezig met een informatiekraam en/of een presentatie. Ook werd er een webinar georganiseerd over ‘Preventie van dementie’ met ruim 110 kijkers. Tijdens het webinar vertelden verschillende professionals aan tafel over hun ervaringen in het werkveld en met de campagne. Het webinar is inmiddels ook nog ruim 100 keer teruggekeken. 

Uit de nameting van de campagne blijkt dat ruim 80% op de hoogte is van het feit dat ze zelf hun hersengezondheid kunnen verbeteren, 15% van de panelleden de slogan ‘We zijn zelf het medicijn’ herkent en een derde van de panelleden blijkt afgelopen jaar gezonder te zijn gaan leven om de hersengezondheid te verbeteren. Al met al zijn er vele successen geweest tijdens de campagneperiode in Flevoland 

Flora Experience

Ook de Floriade in Almere vormde bij uitstek een mogelijkheid om informatie over de preventie van dementie tentoon te stellen. Zeker toen bleek dat Zorggroep Almere de ‘Flora Experience’ opzette: een expositie in het teken van ‘Samenleven met dementie’. In het nieuwe woonzorgcentrum ‘Flora’ op het Floriade-terrein konden bezoekers op een laagdrempelige en interactieve manier kennis opdoen over dementie. Natuurlijk vormt ook de campagne We zijn zelf het medicijn hier een onderdeel van. Naar schatting hebben circa 30.000 mensen de expositie bezocht. 

Meer informatie

  • Kijk hier voor tips en meer informatie over de campagne We zijn zelf het medicijn!
  • Hier vind je de infographic met uitkomsten.

Deel deze pagina via: