Naar hoofdinhoud Naar footer

"Waar komen de ouderen die zich op de SEH melden vandaan?"

Gepubliceerd op: 28-10-2019

In de regio Zuidoost Utrecht zit een groot verschil in het aantal kwetsbare ouderen per gemeente. Van de kwetsbare ouderen die op de Eerste Hulp belanden, blijft 62% daarna in het ziekenhuis. De helft van de kwetsbare ouderen die een Eerstelijnsverblijf opname heeft, gaat daarna niet naar huis maar naar een verpleeghuis. Deze inzichten (en meer) kwamen naar voren uit de analyse die is gedaan naar ouderen in de spoedzorg in de regio Zuidoost Utrecht. Het doel: onderzoeken waar verdere regionale samenwerking nodig is om de zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen te verbeteren.

“Langer zelfstandig thuis wonen en acute ouderenzorg werken als communicerende vaten: het een vraagt een actie of reactie van de ander. Voor partijen als gemeenten, huisartsen en ziekenhuizen is het vaak lastig in beeld te krijgen waar de knelpunten zitten. Waar komen de ouderen die zich op de SEH melden vandaan? Dit hebben we samen met Vektis Intelligence en vertegenwoordigers van ziekenhuizen, gemeenten, thuiszorg en huisartsen (cijfermatig) in kaart gebracht. Met de uitkomsten  kunnen we gericht werken aan oplossingen”, vertellen adviseurs Mark Callaars en Linda van de Poll die namens Raedelijn in het regionale Netwerk Zuidoost Utrecht zitten.

"Waar komen de ouderen die zich op de SEH melden vandaan?"

Concrete acties

Door de analyse zijn enkele patiëntreizen in kaart gebracht die laten zien dat er verschillende patiëntstromen zijn binnen de spoedzorg. Daarnaast is ook een duidelijk inzicht in de populatie ontstaan: 24% van de ouderen (65+) had in 2017 een spoedzorgbehoefte. “We hebben nu op de radar waar deze patiënten waren in de week voor hun opname en in de 2 weken erna” vertellen de adviseurs van Raedelijn.

Hoe dit in kaart is gebracht? Door het gebruik van data zoals de declaratiegegevens uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige zorg (WLz). Waar mogelijk ook gegevens uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). “We zijn nu zover dat we de bevindingen helder hebben en deze nu moeten omzetten naar concrete acties” aldus Mark Callaars. “Dat is de volgende stap in het proces.”

Inzetten in andere regio's 

Waarin maakte Raedelijn het verschil? Adviseur Mark Callaars noemt het aanjagen van de samenwerking rondom acute zorg de unieke bijdrage vanuit Raedelijn: “Door samen te werken gaat iets pruttelen. Bovendien werkt het veld op deze manier aan een analyse als nieuw product. Een product dat is in te zetten in andere regio’s. Zo werken we binnen het Netwerk Zuidoost Utrecht aan een breder traject waarin verbetering van de spoedketen en het programma Langer Zelfstandig Thuis centraal staan. Een integrale aanpak waar de regio echt iets aan heeft.”

Dit artikel is reeds gepubliceerd op Raedelijn.

Deel deze pagina via: