Naar hoofdinhoud Naar footer

Uitkomsten panelonderzoek mantelzorg

In februari 2023 hebben 2444 leden van het panel van GGD Flevoland een vragenlijst ingevuld over mantelzorg. In de infographic, die onderaan de pagina is te downloaden, staan de resultaten van dat onderzoek. Achterin staan de algemene kenmerken (geslacht, leeftijd, opleiding, werkstatus, en gemeente) van de panelleden.

Mantelzorg is de (onbetaalde) hulp of zorg die iemand geeft aan een naaste vriend of familielid als deze voor langere tijd ziek, hulpbehoevend, of gehandicapt is. Deze zorg kan bijvoorbeeld bestaan uit het huishouden doen, gezelschap houden, geldzaken regelen, enzovoorts.

Vanwege de toenemende vergrijzing, en het feit dat ouderen langer thuis wonen, neemt het aantal mensen dat mantelzorg nodig heeft toe. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen dat mantelzorg kan geven af. Dit verhoogt de druk op deze informele zorg. Vanwege deze ontwikkelingen is onderzocht hoeveel van de panelleden van GGD Flevoland mantelzorg geven, en hoe zij dat ervaren.

Downloads

Deel deze pagina via: