Naar hoofdinhoud Naar footer

‘Tijd van je leven’ vermindert eenzaamheid

Gepubliceerd op: 09-05-2022

Elkaar ‘echt’ ontmoeten door met elkaar aan de slag te gaan met kunst en cultuur. Dat is de interventie ‘Tijd van je leven’, bedoeld om eenzaamheid van zelfstandig wonende ouderen te voorkomen of te verminderen. De interventie is bedacht door GGD West-Brabant en de Nieuwe Veste in Breda en samen met CultuurCompaan en Cultuurbedrijf Bergen op Zoom verder ontwikkeld.

Diepgaande gesprekken

Tijd van je leven, met professionele kunstenaars, bestaat uit een ontmoetingsdag, workshops, een tussentijdse presentatie en een eindpresentatie. De gezellige ontmoetingsdag met verschillende activiteiten is de eerste stap naar verbinding tussen de deelnemers onderling en de kunstenaars. In de workshops die daarop volgen werken de deelnemers aan thema’s die raken, weergegeven in verschillende kunstvormen. Tegelijkertijd gaan de deelnemers en de kunstenaar met elkaar in gesprek over de thema’s. Zo komen diepgaande gesprekken op gang.

Spannend en uitdagend

Tijdens de tussentijdse presentatie delen de deelnemers hun werk met publiek. Doel hiervan is stilstaan bij en trots zijn op wat er is bereikt. Voor de deelnemers is dit vaak een heel spannende en tegelijkertijd uitdagende en voldoening gevende stap die ervoor zorgt dat de deelnemers nog dichter bij elkaar komen. Na deze presentatie gaan de deelnemers verder met workshops. In deze fase ligt de keuze voor de thema’s en materialen waar zij mee werken iets meer bij de deelnemers. Deze fase van workshops wordt afgesloten door een presentatie binnen de groep.

Wetenschappelijk onderzocht

De Tijd van je leven-interventie is wetenschappelijk onderzocht. Onderzoekers hebben gemeten dat emotionele eenzaamheid afneemt en zij hebben van deelnemers gehoord en gezien dat ze zich zowel op het gebied van (technieken van) kunst en cultuur, als op sociaal-emotioneel gebied ontwikkelen. Daarnaast constateerden de onderzoekers dat deelnemers onder invloed van Tijd van je leven hun sociale netwerk vergroten en elkaar ondersteunen. 

Reacties

Een aantal deelnemers:

  • 'Ik heb door dit traject meer zelfvertrouwen gekregen.’
  • ‘Je zag dat mensen hun grenzen gingen verleggen en je zag de kracht van het creëren.’
  • ‘Dit is de eerste keer dat er over meer gepraat wordt dan koetjes en kalfjes.’

Een van de kunstenaars: ‘Als ik dan kijk hoe ze die zelfredzaamheid vorm hebben gegeven, elkaar ondersteunen, herinneren. Naar elkaars huis rijden van ‘joe je was er niet, gaat het wel goed?’. Dan denk ik tof.’

Meer informatie over de Tijd van je leven-interventie?

Bekijk dan eens de website van Tijd van je leven of van ZonMw.

Deel deze pagina via: