Naar hoofdinhoud Naar footer

Subsidieregeling digitale zorg voor kwetsbare ouderen

Let op: subsidieregeling is gesloten. Op deze pagina vind je voorgaande informatie over deze subsidieregeling. Het ministerie van VWS maakte geld vrij voor extra digitale toepassingen, zoals beeldbellen en digitale zorg op afstand. Dit was bedoeld voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking.

Stimuleringsregeling E-health Thuis 

Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) was een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. De regeling was bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Dit ging bijvoorbeeld om aanbieders van wijkverpleging, ggz-aanbieders en ziekenhuizen. Via de regeling was per aanvraag €50.000 beschikbaar. Aanvragen konden vanaf woensdag 25 maart, 09.00 uur worden ingediend.

Let op: Subsidie aanvragen is niet meer mogelijk.

Contact en zorg voor ouderen op afstand

Minister Hugo de Jonge gaf aan dat contact in de zorg voor kwetsbare ouderen juist nu heel belangrijk is: “Nu door de corona-maatregelen de zorg soms lastig te realiseren is, moeten we alles uit de kast halen om de digitale instrumenten te benutten die al voorhanden zijn.”

De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking staat onder druk door het Covid-19 virus en de maatregelen om verspreiding te voorkomen. Zorgaanbieders hebben daarom behoefte aan meer technologische mogelijkheden om snel zorg op afstand te kunnen bieden of om mantelzorgers te ondersteunen bij hun zorgtaken, zoals beeldschermzorg, indicatiestelling via een app en medicijndispensers.

Het ministerie van VWS heeft leveranciers van devices voor beeldschermzorg verzocht om voldoende voorraad te reserveren voor de inzet voor zorg op afstand. Deze hebben aangegeven in de wereldwijde toewijzing voorrang te geven aan de zorgsector. Om zorgorganisaties te helpen bij een zo snel mogelijke implementatie van beeldschermzorg, bood de regeling hiervoor een ‘Fasttrack Beeldschermzorg’ aan. Daarmee werden zorgorganisaties praktisch en direct ondersteund in het maken van de juiste keuzen.

Subsidieregeling digitale toepassingen

Per aanvraag was €50.000 beschikbaar. De subsidie werd primair ingezet om projectkosten voor het implementeren van de digitale toepassingen te kunnen betalen. Hulp bij de implementatie mocht ingehuurd worden. Daarnaast kon tot 50 procent van het bedrag worden besteed aan technologie zoals aanschaf van licenties of apparaten. Er werd geen eigen bijdrage gevraagd. Alle zorgaanbieders kunnen gebruik maken van de regeling door het indienen van een korte aanvraag. Aanvragers ontvangen binnen maximaal 5 werkdagen reactie. Na goedkeuring ontvingen zij binnen 5 werkdagen het subsidiebedrag. De noodregeling werd 25 maart om 09.00 uur opengesteld.

Let op: SET COVID-19 2.0 is gesloten. Voorgaande informatie is te vinden op de website van RVO.

Deel deze pagina via: