Naar hoofdinhoud Naar footer

Samen voorbereiden op ouder worden

Vanuit het Netwerk Vitaler Oud stimuleert KBO-PCOB met diverse lokale sociaal-maatschappelijke organisaties het gesprek over ouder worden met senioren en andere belangstellenden. Hoe bereid je je voor op ouder worden? Wat komt daar allemaal bij kijken? Sommige senioren denken hier al tijdig over na. Anderen zijn daar minder mee bezig.

Het nadenken over de fase van ouder worden is net zo belangrijk als een schoolkeuze voor kinderen of ons huis aanpassen voor kinderen, maar wordt vaak niet zo benaderd. Deze fase biedt zo veel kansen en mogelijkheden, dus is een goede voorbereiding van groot belang.

In gesprek

In de bijeenkomsten van Netwerk Vitaler Oud staat de dialoog centraal. Samen in gesprek over de voorbereiding op het ouder worden. Er wordt gewerkt aan de hand van de dialoogmethode, waarbij alle deelnemers vanuit gelijkwaardigheid en nieuwsgierigheid hun ervaringen, wensen en behoeften, delen. Deze methode leidt tot mooie gesprekken en resultaten. Een mooi voorbeeld van hoe verschillende senioren en professionals aan de slag zijn gegaan met dit belangrijke onderwerp is de bijeenkomst in Amersfoort.

Zelf organiseren

De aanpak binnen Netwerk Vitaler Oud is een methode die in elke plaats in Nederland eenvoudig kan worden gebruikt. Het samenbrengen van senioren, gemeenten en andere organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn, kan hiermee het gezamenlijke proces rond bewustwording over ouder worden starten. In de brochure Vitaler Ouder Worden, kunt u meer lezen over de aanpak en het organiseren van een bijeenkomst als start om samen lokaal met elkaar aan de slag te gaan. Bekijk de Brochure Vitaal Ouder Worden.

Voldoende beweging en een gezond leefpatroon dragen bij aan vitaliteit. Het thema Vitaal en Zelfstandig van BeterOud biedt tools om meer kennis op te doen over vitaliteit en bewegen. Daarnaast kan je de tools gebruiken om beweegprogramma's in jouw regio te implementeren. 

Over Netwerk Vitaler Oud

Het Netwerk Vitaler Oud is een project van de landelijke seniorenorganisatie KBO-PCOB. Het is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS in het kader van het Pact voor de Ouderenzorg – programma Langer Thuis. Een klankbordgroep heeft input gegeven voor dit project. Die groep bestaat uit experts van NOOM, KBO-Brabant, Koepel gepensioneerden, Leyden Academy of Vitality and Ageing, Sociaal Werk Nederland, RIVM, Movisie, Kenniscentrum Sport & Bewegen en Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst. Zo zorg ik® ontwikkelde de methode van de dialooggesprekken, waarbij ouderen en partners in de wijk actief met elkaar in gesprek gaan.

Deel deze pagina via: