Naar hoofdinhoud Naar footer

Raad van Ouderen: betrek ouderen bij wonen, welzijn en zorg

De Raad van Ouderen adviseert overheden en organisaties om ouderen te horen en hen de mogelijkheid te bieden om te participeren bij het opzetten van beleid, bij de uitvoering daarvan en bij de evaluatie van het beleid.

Inbreng van ouderen vaak vergeten

In de wereld waarin stelsels en beleid worden ontworpen is onvoldoende oog voor het perspectief van ouderen. Soms wordt dit perspectief op papier en in het systeem benoemd, maar in de dagelijkse praktijk wordt de inbreng van ouderen vaak vergeten. Die participatie zou een automatisme moeten zijn. Het gevolg van het ontbreken van participatie kan zijn dat het ‘goed en plezierig ouder worden’ en ‘het kunnen blijven meedoen in de samenleving’ - waarden die aan de basis liggen van het Pact voor de ouderenzorg – worden belemmerd. Daarom dit ongevraagd advies aan de minister.

Omdenken

De Raad van Ouderen is zich ervan bewust dat er veel moet gebeuren voordat het betrekken van ouderen hierbij een automatisme wordt. Het vergt “omdenken” bij de overheden en andere partijen, maar ook bij de ouderen zelf. De Raad adviseert het meedenken en de inspraak door ouderen op alle niveaus te organiseren. Landelijk, zoals bijvoorbeeld via de Raad van Ouderen, maar ook provinciaal, regionaal, gemeentelijk en op wijkniveau. Op gemeentelijk niveau kan dat bijvoorbeeld met een ouderenadviesraad of een subcommissie ouderen van de Adviesraad sociaal domein.

Deel deze pagina via: