Naar hoofdinhoud

Podcastserie over samenleven met de dood: 'Stervelingen'

In de podcast 'Stervelingen' gaat de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving op zoek naar manieren om beter te kunnen samenleven met de dood.

'Stervelingen' belicht verschillende verhalen die allen een ander aspect van ‘samenleven met de dood’ uiteenzetten. De bedoeling is om met deze podcast het gesprek in de Nederlandse samenleving op gang te brengen over óf, en zo ja, hóe we beter kunnen samenleven met de dood.

Luister en bekijk hier de trailer van de podcast:

Advies najaar 2021

De podcast is een tussenproduct in het adviestraject 'Goed samenleven met de dood'. Het advies zal beleidsadviezen bevatten over hoe we beter samen zouden kunnen leven met de dood in Nederland. De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving wil dit advies in het najaar van 2021 uitbrengen. 

De podcast is hier beschikbaar, of via Spotify en andere gebruikelijke podcastkanalen.

Deel deze pagina via: