Naar hoofdinhoud Naar footer

Peiling palliatieve zorg en ondersteuning

Gepubliceerd op: 13-03-2024

Doe mee aan de peiling palliatieve zorg en ondersteuning onder zorgverleners en onder professionals werkzaam in het sociaal domein (voorheen zorgverlenerspeiling)

Werk je in de zorg of het sociaal domein met mensen in de palliatieve levensfase? Dan nodigen we je uit om mee te doen aan de korte tweejaarlijkse peiling om inzicht te krijgen in je ervaringen, kennis en opvattingen over twee belangrijke thema’s binnen de palliatieve zorg en ondersteuning: markering en vroegtijdige planning. Dit gaat over het herkennen van de palliatieve levensfase en het voeren van gesprekken met mensen die ongeneeslijk ziek zijn of door ouderdom kwetsbaar, en hun naasten, over hun waarden, wensen, behoeften en (behandel)grenzen.

Het doel van de peiling is om te ontdekken wat jou kan helpen bij het omgaan met mensen in deze levensfase en wat er beter kan rondom diverse thema’s. Het invullen van de vragenlijst duurt 5 tot 10 minuten en is mogelijk tot en met 31 maart 2024. De peiling wordt georganiseerd vanuit het NPPZ II en Stichting PZNL, in samenwerking met IKNL, Amsterdam UMC en Agora. Alvast bedankt voor je deelname!

Meer informatie over de peilingen – die elke twee jaar worden gehouden onder zorgverleners/professionals sociaal domein, patiënten en burgers – staat op Palliaweb: palliaweb.nl/peilingen. Hier kun je ook de resultaten vinden van de peilingen in 2022.

Deel deze pagina via: