Naar hoofdinhoud Naar footer

Muziekkusseninterventie biedt houvast voor ouderen met dementie

De erkenningscommissie ouderenzorg heeft de interventie Muziekkussen erkend als ‘goed onderbouwd’. Doel van deze interventie is om nachtelijke onrust te verminderen bij ouderen met dementie op psychogeriatrische verpleegafdelingen. Het muziekkussen zorgt voor een positieve beleving.

YouTube video thumbnail

De interventie is ontwikkeld door muziektherapeute Annemieke Raven - de Vries van Zorgspectrum het Zand.

Nachtelijke onrust

Nachtelijke onrust komt veel voor bij oudere mensen met dementie en heeft ondoelmatig en repeterend gedrag tot gevolg. Deze innerlijke onrust treedt op bij het naar bed gaan en later op de nacht. Verschillende oorzaken liggen hieraan ten grondslag:

  • cognitieve problemen
  • emotionele factoren
  • geluid van zorgmedewerkers
  • slechte slaaphygiëne

Inspelen op emotionele factoren

Tot in een laat stadium kunnen ouderen met dementie aangeven of zij muziek mooi vinden of herkennen. De muziek die het kussen afspeelt heeft rustgevende kenmerken en wordt opgestemd op een veilig gevoel van de oudere. Muziek geeft houvast, herkenning en een veilig gevoel, waardoor het speciale kussen bij nachtelijke onrust een positieve beleving creëert.

Aanpak 

Het Interventie Muziekkussensysteem bestaat uit vijf stappen, namelijk:

  1. Multidisciplinaire probleemanalyse en doelbepaling
  2. Muziektherapeut individualiseert de interventie (de muziek is herkenbaar, rustgevend én van de voorkeur van de cliënt
  3. Zorgmedewerkers ontvangen instructie over interventie en invullen van slaapdagboek
  4. Evaluatie op basis van slaapdagboek
  5. Muziektherapeut monitort de interventie

Erkenningstraject interventies ouderenzorg

In de ouderenzorg zijn veel doeltreffende interventies ontwikkeld. Toch blijkt dat professionals deze vaak moeilijk kunnen vinden en vergelijken. Het erkenningstraject geeft inzicht in goed onderbouwde en/of effectieve interventies. Een onafhankelijke commissie ouderenzorg beoordeelt onder voorzitterschap van prof. dr. Henk Garretsen de ingediende interventies. 

Deel deze pagina via: