Naar hoofdinhoud Naar footer

Advies Raad van Ouderen: "maak van het openbaar vervoer een nutsvoorziening"

De Raad van Ouderen heeft donderdag 8 februari 2024 het advies “Ruimte voor Ouderen, met een inspirerende leefomgeving en mobiliteit als basis” aangeboden aan de Directeuren-Generaal van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Infrastructuur en Waterstaat. De ministeries hadden samen aan de Raad van Ouderen de vraag gesteld: “wat is voor ouderen een gewenste leefomgeving, waarin het prettig bewegen en verplaatsen is en waarin belangrijke activiteiten bereikbaar zijn?”

In het advies “Ruimte voor Ouderen” geeft de Raad van Ouderen antwoord op deze vraag.
Het merendeel van alle ouderen in Nederland woont zelfstandig. Dat betekent dat de woon- en leefomgeving prettig en veilig moet zijn. Mobiliteit is belangrijk want mobiliteit maakt het mogelijk dat mensen elkaar ontmoeten. Het belangrijkste is dat ouderen worden betrokken. Zowel bij het beleid als in de uitvoering. Bijvoorbeeld bij het inrichten van een wijk. Betrek ouderen al bij de tekentafel.

16 actiepunten

De Raad noemt 16 actiepunten, verdeeld over de thema’s infrastructuur & inrichting van de leefomgeving, mobiliteit, veilige buurt, aantrekkelijke leefomgeving en participatie & communicatie. Belangrijke adviezen: maak van het openbaar vervoer weer een nutsvoorziening en richt de samenleving zo in dat alle inwoners daar een goed leven kunnen leiden. Ook ouderen met een beperking of een vorm van kwetsbaarheid. Want een seniorvriendelijke wijk is goed toegankelijk voor iedereen. Het advies is tot stand gekomen dankzij de inbreng van ouderen uit heel Nederland. Zij hebben deelgenomen aan regionale overlegtafels, waar de vragen van de ministeries besproken zijn.  

De Directeuren-Generaal van VWS en I&W luisterden met grote interesse naar het advies vanwege het brede perspectief. 'Het advies geeft de “veelomvattendheid" van het thema mobiliteit en leefomgeving goed weer. De Raad heeft het thema van verschillende kanten belicht, maar vooral vanuit het welzijn van ouderen. Deelname aan de samenleving is gekoppeld aan mobiliteit. Dat maakt het advies heel duidelijk,' aldus Carsten Herstel, Directeur-Generaal Langdurige Zorg.

Mobiliteit en leefomgeving zijn actuele thema’s voor gemeenten. Ouderen kunnen met dit advies in de hand een belangrijke bijdrage leveren aan het opstellen van de gemeentelijke Woonzorgvisies. Zij moeten dan wel op strategisch niveau worden betrokken. Daar ligt nog een taak voor gemeenten.

 Meer informatie

Deel deze pagina via: