Naar hoofdinhoud Naar footer

GGD Zuid Holland Zuid: voorlichtingsbijeenkomsten voor 70-plussers

Gepubliceerd op: 02-06-2023

GGD ZHZ draagt bij aan een seniorvriendelijke regio. Een plek waar senioren gelukkig en vitaal ouder worden in hun eigen omgeving. Samen met onze tien gemeentes werken zij al jaren aan deze ambitie. Alleen de wijze waarop iemand ouder wordt is afhankelijk van vele factoren. Het gaat hierbij om levenslange verschillen in gewoonten, leefomstandigheden en genetische achtergrond. Dé vitale senior bestaat niet, echter het maken van gezonde(re) keuzes heeft een grote impact op vitaliteit. Dit geldt ook voor de wijze waarop ouderen hun levensfases inrichten en zich hierop voorbereiden. Een gedegen voorbereiding beïnvloedt het persoonlijke welzijn en geluk van ouderen. Het stimuleren van gezondere keuzes én een actieve voorbereiding binnen de regio vraagt om domeinoverstijgende samenwerking.

De GGD trekt samen met de regionale huisartsengroep Drechtdokters op richting de doelgroep ouderen. Op die manier krijgen zij een passend preventief aanbod of worden ze tijdig doorverwezen naar de eerstelijnszorg. Vanuit hun gezamenlijke programma worden er diverse activiteiten georganiseerd. Een belangrijke onderdeel hiervan zijn informatiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten dragen de naam 'Een nieuwe levensfase', doelend op de periode na pensionering. Vanuit verschillende levensdomeinen worden ouderen meegenomen in hoe men zich voor kan bereiden op deze levensfase. De zogenoemde derde levensfase verloopt voor iedereen anders, maar een tijdige voorbereiding helpt om de grens te versmallen tussen een vitaal leven en een bestaan waarin kwetsbaarheid centraal staat.

Proactieve zorgplanning

De GGD stelt samen met de huisartsengroep en de betreffende gemeente het inhoudelijke programma op voor de informatiebijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst worden diverse onderwerpen besproken zoals vitaliteit, zorgplanning, woonwensen of het onder de aandacht brengen van lokale activiteiten. De precieze invulling van de thema's verschilt per gemeente. De inhoud is namelijk afhankelijk van de lokale behoefte, de input van senioren en de data vanuit de 'Volwassenen en Ouderen' gezondheidsmonitor. Iedere bijeenkomst heeft wel dezelfde uitgangspunten. 

Eén uitgangspunt is het introduceren van proactieve zorgplanning. Voordat senioren in staat zijn zich actief voor te bereiden, moeten zij weten hoe en waar ze oud willen worden en met welke zorg en ondersteuning. Proactieve zorgplanning is daarbij van grote betekenis. Daarnaast worden senioren bewuster van de relatie tussen het werken aan je gezondheid en de kans om vitaal ouder te worden. Tot slot worden senioren geactiveerd. Enerzijds door interactie en bewegingselementen toe te voegen aan de bijeenkomst, maar vooral door hen te verwijzen naar lokale activiteiten.

Positieve gezondheid

De GGD verzorgt het programma onderdeel vitaliteit. Hierin wordt bijgedragen aan bewustwording, maar wordt vooral ook meegedacht met ouderen over hoe zij zich vitaler kunnen voelen. Positieve gezondheid staat hierbij centraal. Verschillende thema's kunnen besproken worden, zoals zingeving, beweging, gezonde voeding en slaap. De precieze inhoud wordt samen met de ouderen uitgedacht. De expertise van hen draagt bij aan de kwaliteit van de presentatie en ook sluit de inhoud beter aan op de wensen en behoeftes van de doelgroep. Door samen te werken over domeinen heen én met de doelgroep maakt GGD ZHZ meer impact. Met als doel dat senioren in Zuid-Holland-Zuid in meer gezonde jaren ouder worden.

Deel deze pagina via: