Naar hoofdinhoud Naar footer

Gezond en Actief Leven Akkoord: een kans om preventie te versterken

In 2022 werd het duidelijk in elk rapport en in elk akkoord over de toekomst van de gezondheidszorg: het moet anders. De focus verschuift van het repareren van gezondheid naar het bevorderen van gezondheid. In het najaar werd het Integraal Zorg Akkoord (IZA) ondertekend en in januari volgde het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Een positieve ontwikkeling en een kans om preventie voor de lange termijn te versterken.

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is ondertekend door VNG, VWS, ZN en GGD GHOR Nederland. Het akkoord omvat afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Gemeenten kunnen daar geld voor krijgen van het ministerie van VWS. Het gaat daarbij om hele verschillende onderwerpen. Van de eerste 1000 dagen in het leven tot aan Vitaal ouder worden. En van een gezonde leefomgeving tot mentale gezondheid.

Vitaal ouder worden

Vitaal ouder worden is een belangrijk thema in het GALA. Het gaat dan om een gezond voedingspatroon, bewegen en valpreventie. Natuurlijk mogen gemeenten daar zelf nog andere thema’s aan toe voegen (bijvoorbeeld goede voorbereiding op het ouder worden, preventie van dementie). Natuurlijk wordt de verbinding gemaakt met het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen en met het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Valpreventie komt in al die akkoorden terug. Gemeenten en zorgverzekeraars samen moeten gaan organiseren dat de ketenaanpak valpreventie overal wordt ingevoerd.

Gemeenten (met de GGD)

Bijna alle gemeenten in Nederland hebben geld aangevraagd om met al die thema’s aan de slag te gaan. Ze moeten nu voor 30 september 2023 een plan indienen over hoe ze het GALA in hun eigen gemeente vorm gaan geven. GGD’en zijn de afdeling gezondheid van de gemeente. Zij ondersteunen hun gemeente bij het maken van het plan. De GGD’en maken afspraken met hun gemeenten over hoe ze die ondersteuning doen. Dat kan dus per GGD verschillen.

GGD West-Brabant en GALA

De GGD West-Brabant heeft alle regionale informatie over de 16 thema’s van het Gezond en Aktief Leven Akkoord bij elkaar gebracht op de website www.ggdwb.nl/gala . Wat is het, hoe staat het ervoor in West-Brabant, wat kan de gemeente (samen met anderen) doen? En natuurlijk: wat vinden de inwoners van West-Brabant er van?

In elke gemeente in West-Brabant gaan de GGD-medewerkers samen met de ambtenaren van de gemeente aan de slag. Welke onderwerpen zijn er belangrijk in jouw gemeente, wat gebeurt er al, wat wil je versterken en wat moet er nieuw worden georganiseerd? Zo kunnen de ambtenaren hun plan voor de komende jaren schrijven om te werken aan het  bereiken van een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis.

Meer informatie

  • Bekijk hier de video over GALA

Bron

Susanne Hogendoorn, strategisch adviseur publieke gezondheid GGD West-Brabant.

Deel deze pagina via: