Naar hoofdinhoud Naar footer

Draaiboeken en scholingsinstructies voor zorgmedewerkers tijdens corona

Veel oud-zorgprofessionals gaven al gehoor aan de oproep om extra handen aan het bed tijdens de coronacrisis. Maar hoe kun je hen als organisatie snel scholen? En hoe zorg je dat de huidige zorgmedewerkers weten hoe ze snel en adequaat kunnen handelen bij een coronabesmetting? Om hierbij te helpen ontwikkelde Vilans samen met andere zorgorganisaties draaiboeken en scholingsinstructies voor zowel de thuis- als verpleeghuiszorg.

Draaiboek wijkverpleging en verpleeghuis

Er zijn twee draaiboeken, één voor verpleeghuizen en de ander voor thuiszorgorganisaties. In de draaiboeken staat hoe je actief kunt monitoren op mogelijke verdenkingen van besmetting met het coronavirus, wat de gevolgen van het bezoekersverbod in de verpleeghuizen zijn en welke afspraken je kunt maken over de communicatie.

Download het draaiboek voor de wijkverpleging

Download het draaiboek voor het verpleeghuis

Deze draaiboeken zijn een weergave van de kennis en richtlijnen van dit moment. Omdat dagelijks extra informatie en kennis bekend wordt, zullen we dit pakket telkens aanpassen aan de dan geldende voorschriften en richtlijnen.

Scholingsmateriaal zorgmedewerkers

Na de oproep om extra handen aan het bed, zijn veel oud-zorgmedewerkers in actie gekomen. Met de regionale netwerken (Regioplus) worden vraag en aanbod zo goed mogelijk aan elkaar verbonden. In Nederland zijn er elf regionale acute zorgnetwerken. Om nieuwe zorgmedewerkers zo snel mogelijk weer bevoegd en bekwaam te maken is deze speciale scholings- en opleidingsprocedure ontwikkeld. Er is een versie voor de thuiszorg, en één voor de verpleeghuiszorg.

Download de procedure voor de thuiszorg

Download de procedure voor het verpleeghuis

Checklist vaardigheden verpleegkundigen

In deze procedures vind je onder meer een gespreksleidraad die je kunt gebruiken om te toetsen wat de kennis en ervaring is van een oud-zorgverlener die zich aangemeld heeft. Daarnaast gaan de procedures over het herkennen, verzorgen en beoordelen van coronapatiënten. Ook bevat dit document een checklist waarop je kunt afvinken of een nieuwe zorgmedewerker bijvoorbeeld weet hoe het verpleegkundig oproepsysteem werkt, welke verpleegkundige handelingen ze kunnen uitvoeren en of ze de algemene en coronaspecifieke hygiënerichtlijnen kennen

Meer informatie

  • Nieuw draaiboek over herstelzorg ná coronabesmetting
  • Preventiemaatregelen tegen coronabesmetting in de thuiszorg

Deel deze pagina via: