Naar hoofdinhoud Naar footer

Cultuursensitieve zorg: wat is daarvoor nodig?

In de toekomst heeft 1 op de 3 mensen in Nederland een andere culturele achtergrond. Een samenleving die verandert, heeft natuurlijk ook invloed op de zorg. Er komen steeds meer ouderen met een migratie-achtergrond in de ouderenzorg terecht. Dat betekent dat cultuursensitieve zorg steeds belangrijker wordt.

Cultuursensitief betekent dat je bewust bent van je eigen normen en waarden. Ook weet je hoe je rekening houdt met de normen en waarden van een ander. Bij cultuursensitieve zorg ben je als zorgmedewerker dus bewust wat de ander belangrijk vindt en nodig heeft. Ook al verschilt hun manier van denken en doen, of hoe zij in het leven staan. Het gaat hierbij niet alleen om culturele verschillen. Het gaat ook om verschillen in leefstijl en sociale verschillen.  

Een voorbeeld uit de praktijk 

Een mevrouw is 86 jaar en geboren in Marokko. Zij heeft dementie en is opgenomen in een verpleeghuis in Den Haag. Mevrouw spreekt geen Nederlands en haar enige dochter uit Nederland heeft een drukke baan. Daardoor kan zij niet elke dag langskomen.  

Mevrouw kan zich niet verstaanbaar maken en snapt de wereld om haar heen niet. Hierdoor wordt ze snel boos. Ze wil niet dat zorgverleners haar aanraken en ze is snel in de war. Ze slaat zelfs letterlijk om zich heen. De zorgverleners vinden haar maar lastig. Ze ervaren iedere dag problemen met haar. 

Bij deze mevrouw is het een probleem dat ze de taal niet spreekt. Maar er kunnen ook andere normen en waarden belangrijk zijn. Bijvoorbeeld dat ze niet aangeraakt wil worden door mannelijke zorgverleners. Cultuursensitief werken betekent dat je dit soort signalen kan herkennen. 

Wat hebben zorgverleners nodig?  

Zorgverleners bedoelen het vaak goed. Toch kunnen er misverstanden ontstaan door verschillende normen en waarden. Om hier iets aan te doen, is Vilans het project ‘Cultuursensitieve Zorg’ gestart. Vilans is een partner van BeterOud.  

Er staat één vraag centraal in het project: Wat heb jij als zorgprofessional nodig om goede cultuursensitieve zorg te bieden?  

  • Lees de kennisupdate (juni 2019) onderaan de pagina bij Downloads. 

Meer informatie  

Downloads

Deel deze pagina via: