Naar hoofdinhoud

Cultuursensitieve zorg: wat is daarvoor nodig?

In de toekomst heeft 1 op de 3 mensen in Nederland een andere culturele achtergrond. Een veranderende samenleving heeft natuurlijk ook invloed op de zorg. Meer en meer komen nu ook ouderen met een niet-westerse achtergrond in de ouderenzorg terecht. Dat betekent dat het kunnen leveren van cultuursensitieve zorg steeds belangrijker wordt. Wanneer je cultuursensitief bent, ben je je bewust van je eigen normen en waarden en weet je hoe je rekening kunt houden met de normen en waarden van een ander.

Een voorbeeld uit de praktijk: Een mevrouw van 86, geboren in Marokko is opgenomen in een Haags verpleeghuis vanwege haar dementie. Mevrouw spreekt geen Nederlands en haar enige in Nederland wonende dochter heeft een drukke baan en kan niet elke dag langs komen. Omdat mevrouw zich niet verstaanbaar kan maken en de wereld om haar heen niet meer snapt, wordt ze snel boos. Ze wil niet dat zorgverleners haar aanraken, is snel van slag, en slaat letterlijk om zich heen. De zorgverleners vinden haar maar lastig en ervaren iedere dag weer problemen met haar.

Bij deze mevrouw is het niet kunnen spreken van de taal een probleem. Maar er kunnen bijvoorbeeld ook andere normen en waarden meespelen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat zij niet aangeraakt wil worden door mannelijke zorgverleners. Cultuursensitief werken betekent oplettend zijn voor dit soort signalen. 

Wat hebben zorgverleners nodig?

Ondanks de goede bedoelingen van de zorgverleners, kunnen er toch misverstanden ontstaan door verschillende normen en waarden. Om hier iets aan te doen, is BeterOud-partner Vilans het project Cultuursensitieve Zorg gestart. Centrale vraag daarbij is: wat hebben zorgprofessionals nodig in het kunnen leveren van goede cultuursensitieve zorg? Kortom: waar loop jij tegenaan in de praktijk? 

  • Lees de kennisupdate (juni 2019)

Meer informatie

Deel via