Naar hoofdinhoud

Boekje 'Uitburgeren’ verschenen om praten over het levenseinde te stimuleren

Praten over het levenseinde blijkt voor velen nog taboe. Dat heeft de auteur gemotiveerd tot dit voorlichtingsboekje, waarin mensen met een checklist na kunnen gaan of zij en hun naasten zijn voorbereid. De auteur Betty Meyboom-de Jong was huisarts, hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de RUG en voorzitter van het Nationaal Programma Ouderenzorg.

Belangrijke vragen wat betreft het levenseinde zijn: Wie is mijn gemachtigde als ik zelf mijn wensen niet meer kenbaar kan maken door een coma, ziekte, ongeval of aftakeling? Wil ik gereanimeerd worden of niet? Vraag ik om euthanasie bij een ongeneeslijke ziekte of niet? Welke verklaringen zou ik moeten schrijven? De auteur adviseert ouderen om elk jaar aan het begin van hun nieuwe jaar, op de dag na hun verjaardag na te denken over hun levenseinde, hun wensen te bespreken met hun naasten en op te schrijven wat ze graag wensen en wat ze in ieder geval niet willen.De titel is ontleend aan een citaat van Dick Swaab, die voorstelde om naast een inburgeringscursus voor nieuwkomers voor alle burgers een uitburgeringscursus te organiseren.

Het boekje 'Uitburgeren' is uitgegeven door Sunenz, telt 65 bladzijden en is via deze website te bestellen door invullen van het bestelformulier en overmaken van €10. Dan wordt het boekje per post toegestuurd. Het boekje is ook af te halen na het overmaken van €7 in Drachten, in Groningen of in Nijmegen.

Deel via