Naar hoofdinhoud Naar footer

Alternatieven voor dagbesteding tijdens de coronacrisis

Voorzieningen voor dagbesteding sluiten door de coronacrisis massaal hun deuren. Dit heeft grote consequenties voor deelnemers, hun naasten en de dagbesteding zelf. Deelnemers missen de nodige structuur, sociale contacten en het gevoel zinvol bezig zijn. Voor hun naasten en (professionele) begeleiders heeft dit ook grote consequenties. Respijtzorg vervalt en er is onbegrip, onrust of woede bij de deelnemers. Mantelzorgers raken overbelast en de kans op ontsporing van zorg neemt toe. Hoe groot is het probleem eigenlijk? Hoeveel mensen maken gebruik van dagbesteding en wat zijn de gevolgen en alternatieven?

Dit artikel is afkomstig van Movisie.nl

Oproep alternatieven dagbesteding

Welke alternatieven zijn er nu dagbesteding grotendeels wegvalt? Deel jouw tips, ervaring of oplossing via deze korte enquête.    

Movisie organiseert binnenkort een online meeting waarin we de eerste bevindingen delen en hierover verder met elkaar uitwisselen. Wil je deelnemen? Stuur dan een mail naar Elly IJland. Dan ontvang je een mail met datum, tijdstip en verdere instructies.

Deelnemers dagbesteding

Er maken in Nederland naar schatting zo’n 70.000 tot 100.000 mensen gebruik van dagbesteding. Het is belangrijk als daginvulling en vervult vele functies: zingeving, structuur, dagritme en sociale ontmoeting. Het is daarnaast een leer- of ontwikkelplek en draagt bij aan allerlei maatschappelijke behoeften. Nu de dagbestedingslocaties gesloten zijn, valt dit allemaal weg. Hierdoor ligt een toename van eenzaamheid op de loer, met name bij ouderen (zie ook dit artikel). Voor mensen voor wie de structuur van belang is - denk aan mensen met een licht verstandelijke beperking, autisme of een psychiatrische aandoening - zijn maatwerkoplossingen belangrijk. Begeleiders kunnen ondersteunen door een op maat gemaakte dagindeling te maken. Het is daarbij belangrijk om dagelijks contact te houden, bijvoorbeeld via beeldbellen. En vraag buren of zij ook een oogje in het zeil kunnen houden. En als het echt nodig is, moet dagbesteding open om grotere problemen voor de client en mantelzorger te voorkomen, vindt het ministerie van VWS.

Gevolgen voor mantelzorgers

Dagbesteding is ook voor naasten belangrijk. Zo is het voor de mantelzorger een vorm van respijt; als de partner of het kind een dag(deel) weg is, biedt dit verlichting. In dat geval heeft het sluiten van de dagbesteding een groot risico, omdat de druk op de mantelzorger nog groter wordt. Dat kan leiden tot ontspoorde mantelzorg (daarover lees je hier meer). 

We weten dat bij kwetsbare mantelzorgers, die zorgdragen voor mensen met dementie, de druk al hoog is. Hier kan het leiden tot extra klachten, zoals depressie. Met de toenemende druk vraagt het extra creativiteit om bijvoorbeeld het huishouden te laten draaien. Naast de oproepen om boodschappen te doen voor kwetsbare ouderen, kunnen we bijvoorbeeld ook oproepen tot ondersteuning van mantelzorgers.

Consequenties voor aanbieders

Voor aanbieders van dagbesteding heeft de coronacrisis ook consequenties. Trouw berichtte afgelopen week dat er gemeenten zijn die weigeren 'niet adequaat' geleverde hulp als gevolg van de coronacrisis te vergoeden. Daardoor is het mogelijk dat de zorg voor zeer kwetsbare mensen gestaakt moet worden. Het Rijk doet dan ook, samen met VNG, een dringende oproep richting gemeenten om aanbieders in het sociaal domein te blijven betalen. Met deze afspraken kunnen aanbieders de continuïteit van zorg en ondersteuning garanderen en professionals inzetten waar ze het meest nodig zijn.

Alternatieven voor dagbesteding

Wat zijn alternatieven nu de meeste dagbestedingslocaties sluiten? Na aanleiding van onze enquête kunnen we al wat eerste aanbevelingen met jullie delen:

  • Bel regelmatig met de deelnemer én de vrijwilliger. Voor een luisterend oor, maar ook om te vragen of ze het redden. 
  • Bied ondersteuning bij het maken van een dagprogramma. Stuur je cliënt een document met activiteiten en tips om de tijd door te komen (bijv: dagplanning, blanco planning, creatieve en ontspanningsactiviteiten, online tips, huishoudelijke klusjes, bewegingsadviezen etc). 
  • Kijk of online groepscontact mogelijk is, zodat sociale contacten in stand kunnen blijven. Via Microsoft Teams is het bijvoorbeeld mogelijk om gezamenlijk te chatten of spelletjes te spelen. Je kunt hier ook een online workshop geven of iemand één op één coachen.
  • Creëer een lijst met lokale initiatieven die ontstaan zijn, zodat iedereen weet wie je waarvoor kunt inschakelen.

Meer informatie

Deel deze pagina via: