Naar hoofdinhoud Naar footer

ActiZ witboek over ouderen, zorg en wonen

Door de groei van het aantal ouderen, de stijging van de zorgvraag, het tekort aan zorgpersoneel en de behoefte aan nieuwe woonzorgvormen, moet wonen en zorg voor ouderen snel anders. Dat beschrijft Actiz in het Witboek Ouderen, zorg en wonen.

In het witboek beschrijft ActiZ de uitdagingen op het gebied van zorg, wonen en ouderen. Verschillende betrokken deskundigen voorzien de feiten, cijfers en trends van commentaar in het witboek. 

Intensieve samenwerking van belang

Het is belangrijk dat partijen op landelijk niveau intensief samen gaan werken op de beleidsterreinen zorg, wonen en welzijn. Zo kunnen ouderen in de toekomst verantwoord wonen, met waar nodig passende zorg.

Op lokaal en regionaal niveau moeten gemeenten, zorgorganisaties, verzekeraars, woningcorporaties,bedrijven en maatschappelijke organisaties zorgen voor optimale ondersteuning voor thuiswonende ouderen. 

Niet terug naar het oude

'Het is niet de bedoeling om terug te gaan naar de verzorgingstehuizen', zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. ‘Er is echt sprake van een nieuwe generatie ouderen. Zij willen niet terug naar de oude situatie. We moeten ouderen vooral vragen naar hun woon- en leefbehoeften. Van daaruit kun je gaan ontwikkelen en bouwen en neem je hun zorgbehoefte mee', aldus Liane. 

Alternatieve woonvormen

Het witboek biedt voorbeelden van alternatieve woonvormen. Daarnaast worden er mogelijke scenario’s genoemd. Daarbij is aandacht voor de noodzaak van aanpassingen in de woning en het gebruik van techniek, als voor het aanpassen van de woonomgeving. In het laatste geval is een koppeling tussen wonen, welzijn en zorg noodzakelijk.

Meer lezen over wonen

Deel deze pagina via: