Naar hoofdinhoud

Aanbevelingen voor ziekenhuisoverdracht

Voor patiënten die van het ziekenhuis naar huis gaan, is een goede overdracht essentieel. Want hun herstel gebeurt vaak voor een groot deel na de ziekenhuisopname en na opname in het ziekenhuis hebben patiënten vaak weer contact met de huisarts. Bovendien gaan veel patiënten die nazorg nodig hebben naar huis of (tijdelijk) naar een andere instelling.

Om de continuïteit van zorg te waarborgen is het daarom belangrijk voor de patiënt dat het ziekenhuis relevante en juiste informatie overdraagt aan de volgende zorgverleners. Dat vraagt van het ziekenhuis inzet, tijd en een gestructureerde ontslagprocedure.

Onderzoek naar overdracht

Het Amsterdam UMC – locatie AMC heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoek gedaan naar de overdracht. Dat levert een bundel aan praktische aanbevelingen op voor het verbeteren van de overdracht van ziekenhuis naar huis. Hiermee kunnen ziekenhuizen hun ontslagprocedure structureel verbeteren.

In de pilot ‘een Goede Overdracht’ vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voerden acht deelnemende ziekenhuizen een nieuwe werkinstructie in om de overdracht van ziekenhuis naar huis te verbeteren, met bijvoorbeeld elementen als het tijdig plannen van een streefontslagdatum en tijdig starten met benodigde nazorg en ontslagbrief.  

Nieuwe aanbevelingen

Onderzoek naar het verbeteren van de overdracht heeft nieuwe aanbevelingen opgeleverd voor de praktijk, die het Amsterdam UMC – locatie AMC heeft gebundeld in deze infographic.

Meer informatie

Downloads

Deel via