Evaluatie en resultaten Zorg- en WelzijnsStandaard voor de tweede lijn

In opdracht van ZonMw is Zorg- en WelzijnsStandaard voor de tweede lijn geëvalueerd. In diverse onderzoeksrapporten wordt aandacht geschonken aan ZWS-2.

Conclusie

De activerende interventies (bewegen, activiteiten, oriënteren, voeding) werden door de patiënten en vrijwilligers positief beoordeeld.

Het lichamelijk functioneren in de interventiegroep verbeterde trendmatig drie maanden na ziekenhuisopname significant. De belasting voor de mantelzorgers verminderde significant.

Het percentage delieren bleek laag  in de klinische populatie (voormeting: 10%) en kon niet verder worden gereduceerd. Verder blijkt uit de praktijk dat de interventie verder verspreid kan worden in Nederland (HELP deel wordt verder ingevoerd in regio Utrecht; in Boxmeer en Doetinchem is ZWS2 ook geïmplementeerd).

Resultaten

 • Zelfredzaamheid (RAND 36 - MDS)
  niet veranderd van opname tot ontslag
 • Functiebehoud (Katz 15 - MDS)
  bijna significante trend naar verbetering na 3 maand ( P=0.058) 
 • Zorggebruik (NPO zorgkosten MDS)
  niet significant veranderd
 • Zorgbelasting (CarerQoL- MDS)
  significant verschil, minder in de interventiegroep (p=0.049)

Doel

Bepalen of de ZWS-2 een werkwijze is die gezondheidswinst, vergroting van zelfredzaamheid en welzijn, en kostenbesparing veroorzaakt.

Methode

Er is een design toegepast met een voormeting, waarbij patiënten werden geïncludeerd in de periode voorafgaand aan de implementatie van de interventie en een nameting waarbij patiënten werden geïncludeerd in de periode na de implementatie van de interventie.

Beschrijvende statistiek ter vergelijking van basale gegevens tussen groep voor en groep na implementatie en dan met name frequenties en percentages.

Om het verschil tussen de groepen voorafgaand en na implementatie te bepalen werd gebruikt gemaakt van de Student’s t-test, (continue data, normaal verdeeld), the Mann Whitney U test (niet normaal verdeelde data), the Chi-square test (categoriale data), the Fisher’s exact test (wanneer maar een beperkt aantal per categorie voor handen was). Verschil was significant bij een p< 0.05 (tweezijdig).

Deelnemers

 • Aantal deelnemende patiënten binnen studie (N):
  Voormeting: 427 opnames, 370 kwamen in aanmerking, 191 geïncludeerd 
  Nameting: 540 opnames, 430 kwamen in aanmerking, 205 geïncludeerd
 • Aantal deelnemende professionals binnen studie (N):
  2 x 6 deelnemende huisartspraktijken Interventiegroep en Controlegroep deelname van vier grote afdelingen Radboud MC (longziekten, cardiothoracale chirurgie, heelkunde en algemene interne geneeskunde

Belangrijkste uitkomstmaten effectiviteit

 • Primair
  • Delirium tijdens ziekenhuisopname
  • Cognitieve achteruitgang
  • Achteruitgang in functioneren gedurende ziekenhuis opname
 • Secundair
  • Ongeplande heropnames
  • Verandering in functioneren drie maanden follow up 
  • Mantelzorgbelasting
  • TOPICS-MDS

Belangrijkste onderwerpen procesevaluatie

 • Primair
  • Delirium tijdens ziekenhuisopname
   geen significant verschil 
  • Cognitieve achteruitgang
   geen significant verschil 
  • Achteruitgang in functioneren gedurende ziekenhuis opname
    geen significant verschil
 • Secundair
  • Ongeplande heropnames
   geen significant verschil 
  • Verandering in functioneren drie maanden follow up
   verbeterd in de interventiegroep (GARS score 3.2 vs 5.7, p=0.058)
  • Mantelzorgbelasting
   significant verschil; minder in de interventiegroep (GARS score 0,5 vs -0,6; p=0.049)
  • TOPICS-MDS

Wetenschappelijke beschrijving

De onderzoeksprojecten binnen het NPO zijn ook langs de wetenschappelijke meetlat gehouden, volgens nationaal en internationaal gebruikelijke methoden. Naast meer informatie over het design, de omvang en looptijd van de studie, bevat de wetenschappelijke beschrijving ook een beoordeling van de opzet en uitvoering van de studie. De beschrijvingen zijn voorgelegd aan de projectleiders en in sommige gevallen op basis van aanvullende informatie aangepast. Het meest 'sterke' design binnen de studie is beoordeeld. Wanneer er meerdere designs zijn toegepast, is de beschrijving van wetenschappelijke evidentie daardoor niet volledig. Lees zowel de algemene beschrijving als de wetenschappelijke beschrijving voor een compleet oordeel over het project.
Lees de wetenschappelijke beschrijving van ZWS-2 (pdf)

Lees de volledige onderzoeken en publicaties

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...