Evaluatie en resultaten ZWIP

ZWIP is geëvalueerd binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg. Onderstaande samenvatting is gebaseerd op het eindverslag van ZonMw en twee onderzoeksrapporten van Sarah Robben.

Conclusie

De effectiviteit van het Zorg- en WelZijnsInfoPortaal (ZWIP) op de belangrijkste uitkomstmaten ‘IADL’ (instrumentele activiteiten van het dagelijks leven) en ‘SF-36’ (vragenlijst voor kwaliteit van leven) is op dit moment nog niet aangetoond. Dit is mogelijk te wijten aan het lage aantal actieve gebruikers van ZWIP (10%).

Analyses laten zien dat ZWIP het meest bruikbaar lijkt voor ouderen met een laag ADL niveau, met risico op functionele achteruitgang en met minstens vijf tot zes zorgverleners. Daarnaast moet de oudere of zijn mantelzorger goede computervaardigheden hebben. Gedurende de implementatie is ondersteuning van de oudere nodig om te kunnen werken met het ZWIP.

Doel

Het ZWIP ontwikkelen en evalueren ten aanzien van de bruikbaarheid door ouderen, mantelzorgers en zorgverleners, haalbaarheid van de implementatie en de te verwachte effecten op kwaliteit van zorg en gezondheid en kwaliteit van leven de betrokken ouderen.

Resultaten

290 van de 622 kwetsbare ouderen in de interventiegroep werden aangesloten op het ZWIP. Er zijn geen effecten gevonden op de IADL en SF-36 psychologisch functioneren. Analyse van gebruik liet zien dat gebruikers van ZWIP geclusterd kunnen worden in niet-gebruikers, regelmatige gebruikers, actieve gebruikers en erg actieve gebruikers die respectievelijk gemiddeld 8, 29, 90 en 298 activiteiten lieten zien gedurende ongeveer 15 maanden follow up.

De voornaamste reden voor het gebruik van het ZWIP was dat het een goede, snelle en gemakkelijke manier is voor communicatie en informatie-uitwisseling op momenten die goed uitkomen voor de betrokkenen. Belangrijke redenen voor niet-gebruik waren het missen van computervaardigheden en voorkeur voor de traditionele manier van consultatie. Een succesvolle ZWIP gebruiker moet een computer hebben en cognitieve vaardigheden. Of een mantelzorger die gebruik wil maken van het ZWIP. Daarnaast moet de oudere betrokken willen zijn bij de eigen zorg en moet de huisarts actief participeren.

Methode

Een gecontroleerde before-after studie waarbij de controlegroep standaard zorg ontving en een procesevaluatie op basis van individuele en groepsinterviews. Bij een gecontroleerde before-after studie wordt voorafgaand aan de interventie een controlegroep gezocht met dezelfde eigenschappen als de experimentele groep.

Setting

18 huisartsenpraktijken en samenwerkende gezondheidsorganisaties in Nederland.

Deelnemers

1014 kwetsbare ouderen (622 in de interventie groep, 392 in de controle groep), geselecteerd met Easycare-TOS (vroegsignaleringsinstrument voor kwetsbaarheid) namen deel aan de studie.

Belangrijkste uitkomstmaten effectiviteit

Er is gemeten op diverse uitkomstmaten voor de effectiviteitsstudie. De voornaamste uitkomstmaten waren IADL en SF-36 psychologisch functioneren subschaal.

Belangrijkste onderwerpen procesevaluatie

Beschrijving van gebruik, redenen voor het niet gebruiken van ZWIP en gebruikersprofiel.

Wetenschappelijke beschrijving

De onderzoeksprojecten binnen het NPO zijn ook langs de wetenschappelijke meetlat gehouden, volgens nationaal en internationaal gebruikelijke methoden. Naast meer informatie over het design, de omvang en looptijd van de studie, bevat de wetenschappelijke beschrijving ook een beoordeling van de opzet en uitvoering van de studie. De beschrijvingen zijn voorgelegd aan de projectleiders en in sommige gevallen op basis van aanvullende informatie aangepast. Het meest 'sterke' design binnen de studie is beoordeeld. Wanneer er meerdere designs zijn toegepast, is de beschrijving van wetenschappelijke evidentie daardoor niet volledig. Lees zowel de algemene beschrijving als de wetenschappelijke beschrijving voor een compleet oordeel over het project.
Lees de wetenschappelijke beschrijving van ZWIP (pdf)

Lees de volledige onderzoeken en publicaties

Meer informatie

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...