Evaluatie Zorgprogramma voor Preventie en Herstel

ZPH is geëvalueerd binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg. Onderstaande samenvatting is gebaseerd op het eindverslag van ZonMw en verschillende onderzoeksrapporten.

Conclusie

Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt niet aanbevolen om het Zorgprogramma voor Preventie en Herstel (ZPH) en het Centrum voor Preventie en Herstel (CPH) in te voeren op grotere schaal. Het evaluatieonderzoek heeft geen duidelijke aanwijzingen opgeleverd over de effectiviteit van ZPH. Mogelijk hangt dit samen met de beperkte mate waarin het programma in het interventieziekenhuis kon worden geïmplementeerd. Deze aanpak met het afdelingoverstijgend MDO stuitte op veel weerstand. Daardoor heeft het onvoldoende aansluiting en weinig invloed gehad op het bestaande zorgproces.

Wel kunnen ziekenhuisafdelingen onderdelen van het ZPH programma gebruiken. Van sommige onderdelen is namelijk al gebleken dat ze de zorg voor ouderen verbeteren, zoals casemanagement en het Goal Attainment Scaling (GAS) verpleegplan.

Er was weinig acceptatie van de patiënten voor het CPH door de lange gemiddelde opnameduur. Het CPH heeft mogelijk wel een gunstig effect voor specifieke subgroepen zoals patiënten die nu direct na ziekenhuisopname worden opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis.

Doel

Doel van het onderzoek was om een antwoord te vinden op de vier vragen die genoemd staan bij de uitkomstmaten effectiviteit.

Methode

 • Dataverzameling patiënten en mantelzorgers
 • Dataverzameling proces- en structuuranalyse
 • Dataverzameling kostenanalyse
 • Statistische analyse

Setting

Voor de vergelijking tussen interventie- en controleziekenhuizen werden twee ziekenhuizen in de regio Rotterdam geselecteerd. Dit resulteerde in drie settings:

 • een ziekenhuis zonder klinische geriatrie, zonder ziekenhuisverplaatste zorg (zorg die uit naam van de specialist en het ziekenhuis bij de patiënt thuis wordt geleverd), zonder nazorg in de eerste lijn;
 • een ziekenhuis zonder klinische geriatrie, met zorghotel, zonder nazorg in de eerste lijn;
 • een ziekenhuis met klinische geriatrie en het ZPH (inclusief CPH) tot in de eerste lijn (interventieziekenhuis).

Deelnemers

Per ziekenhuis werden 800 kwetsbare ouderen en indien mogelijk hun mantelzorger in het hoofdonderzoek geïncludeerd. In het interventieziekenhuis was de inclusie van patiënten in het onderzoek beperkt tot de afdelingen waar de interventie plaatsvond. In het interventieziekenhuis werden daarnaast 222 kwetsbare ouderen geïdentificeerd die in aanmerking kwamen voor het CPH. Deze laatste groep werd met een verhouding 2:1 gerandomiseerd over ZPH in- of exclusief verblijf in het CPH.

Belangrijkste uitkomstmaten effectiviteit

 • In hoeverre is het ZPH in staat om ouderen met een verhoogd risico op functieverlies na 12 maanden bij triage te detecteren en hoe zouden de triagecriteria moeten worden aangepast om de aansluiting van het interventie-aanbod op de behoefte te optimaliseren?
 • In hoeverre leidt het ZPH, in vergelijking met andere vormen van in Nederland gebruikelijke geriatrische zorg, tot meer behoud/verbetering van functioneren en kwaliteit van leven van de oudere en diens mantelzorger? Wat is de bijdrage van verblijf in het Centrum voor Preventie en Herstel (CPH) aan de effectiviteit van het ZPH?
 • In hoeverre leidt het ZPH, in vergelijking met andere vormen van in Nederland gebruikelijke geriatrische zorg, tot een betere structuur- en proceskwaliteit bij de afstemming van zorginhoud, de patiëntenlogistiek en de informatielogistiek?
 • In hoeverre is het ZPH in vergelijking met andere vormen van in Nederland gebruikelijke geriatrische zorg kosteneffectief?

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...