Aanpak Zorgprogramma voor Preventie en Herstel (ZPH)

Het Zorgprogramma voor Preventie en Herstel (ZPH) gaat uit van een individuele aanpak. De intentie is dat deze aanpak functieverlies bij oudere patiënten vermindert, de samenwerking tussen zorgprofessionals verbetert, en mantelzorgers ontlast. Helaas is geen van deze verwachtingen door het uitgevoerde wetenschappelijk onderzoek ondersteund, mede als gevolg van de relatief lage ‘treatment fidelity’ in alle fasen van het behandelproces.

Aanpak

De werkwijze van het ZPH heeft 3 onderdelen:

 • Vroeg beginnen: selectie van patiënten en behandeling start binnen 48 uur na opname in het ziekenhuis (met ISAR-HP screeningsinstrument).
 • Intensieve nabehandeling (eventueel via het Centrum voor Preventie en Herstel).
 • Intensieve nazorg in de eerste lijn, gericht op reactivering en functiebehoud in de thuissituatie. Dit gebeurt door een casemanager met geriatrische deskundigheid.

Het ZPH omvat 19 interventiecomponenten, waaronder:

 • Identificatie van kwetsbare patiënt binnen 48 uur na opname.
 • Inventarisatie van risicofactoren voor functieverlies.
 • Consult met familie en patiënt door casemanager. Hierin worden de diagnose kwetsbaarheid en risicofactoren besproken.
 • Geplande multidisciplinaire overleggen (MDO’s).
 • Het Goal Attainment Scaling (GAS)-verpleegplan.
 • Behandelplan voor reactivering, gericht op functiebehoud.
 • Interdisciplinaire consulten, vooral op de afdeling geriatrie (bijvoorbeeld psychiater, fysiotherapie, ergotherapie en diëtist).

Randvoorwaarden

Wil je weten of je ZPH kunt gebruiken? Dit zijn de belangrijkste randvoorwaarden:

 • Invoering van een ZPH kan op korte termijn leiden tot overbelasting van het zorgpersoneel. Maak tijd vrij voor een integrale aanpak.
 • De ontwikkeling en implementatie van de interventies kosten tijd.
 • Zorg dat in het multidisciplinaire overleg alle patiënten worden besproken, anders heeft niet iedereen een volledig behandelplan.
 • Kwetsbare ouderen die in een ziekenhuis worden opgenomen zitten vaak niet te wachten op een heel pakket aan interventies. Breng hen rustig op de hoogte van de ZPH-aanpak.
 • Houd rekening met het feit dat de patiënt zelf mede bepaald waar hij/zij vervolgopvang wenst.
 • Houd rekening met het feit dat ziekenhuizen bedden snel leeg willen hebben. Vervolgaanbieders willen juist gevulde bedden. De gewenste route naar een CPH is daardoor lang niet altijd haalbaar.

Meerwaarde

De werkzame elementen binnen ZPH:

 • De ISAR-HP is een geschikt screeningsinstrument vanwege de eenvoudige identificatie van patiënten die een verhoogd risico lopen op slecht functioneren na ziekenhuisopname.
 • Zorgprocessen verbeteren door de integrale aanpak van interventies, vooral op het terrein van nazorg.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...