Aanpak Lang Leve Thuis

Lang Leve Thuis is een project van WonenPlus Noord-Holland voor zelfstandig wonende ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. WonenPlus biedt praktische diensten waarmee zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Lang Leve Thuis is er voor de ouderen die kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld omdat zij een beperkt netwerk hebben en (te) weinig kunnen terugvallen op hulp uit hun omgeving. Het gaat ook om ouderen die het moeilijk vinden om hulp te vragen. Deze ouderen kunnen rekenen op het reguliere aanbod van WonenPlus. Daarnaast wordt actief en regelmatig contact onderhouden met de oudere.

Aanpak

De stappen binnen Lang Leve Thuis:

 • Consulenten en/of vrijwilligers benaderen kwetsbare ouderen die een abonnement hebben bij WonenPlus via huisbezoeken.
 • Zij brengen de mogelijke hulpvragen in kaart.
 • De oudere kan vervolgens gebruikmaken van alle praktische dienstverlening van WonenPlus.

Randvoorwaarden

Wil je weten of jij Leve Lang Thuis kan gebruiken? Dit zijn de belangrijkste randvoorwaarden:

 • De oudere is abonnee bij WonenPlus.
 • Er moet een netwerk zijn of aangeboord kunnen worden van bijvoorbeeld buren en familieleden die indien nodig mantelzorg kunnen leveren.
 • Vrijwilligers moeten goede gespreksvaardigheden hebben zodat zij voldoende aandacht hebben  beperkingen, barrières, hulpvragen, de mate van zelfredzaamheid en de mogelijkheden van wederkerigheid.

Werkzame elementen

Dit zijn de werkzame elementen van Lang Leve Thuis:

 • Structurele ondersteuning en begeleiding van kwetsbare ouderen door vrijwilligers
 • Bevorderen van mantelzorg
 • Versterken van het sociaal netwerk.
 • Grote inzet van de vrijwilligers en de enthousiaste houding van WonenPlus-consulenten.
 • Samenwerking met intermediaire doelgroepen (bijvoorbeeld andere vrijwilligersorganisaties, welzijnswerkers, zorgverleners, gemeenten, huisartsen een deelnemende WonenPlus-organisaties).
 • Structurele begeleiding door vrijwilligers kan een oplossing zijn voor de AWBZ functies die vanaf 2015 onderdeel zijn van de Wmo.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...