Aanpak woonservicegebieden

Het inrichten van een woonservicegebied is maatwerk. Er is geen standaard formule die in elk gebied toepasbaar is. Grofweg zijn er drie invalshoeken bij het inrichten van een woonservicegebied: een zonegerichte-, een planologische en een netwerk gebaseerde invalshoek. Zie hiervoor ook het rapport Woonservicegebieden klaar voor de volgende ronde (pdf).

Aanpak

De stappen die nodig zijn:

 • Om een collectief aanbod te waarborgen is een sterke regisseur of 'probleemeigenaar' nodig. De gemeente is hiervoor de aangewezen partij.
 • Partners in startende woonservicegebieden inventariseren met elkaar welke voorzieningen nodig zijn.
 • Zoek vroegtijdig contact met ouderenorganisaties of individuele ouderen. Welke initiatieven bestaan er al? Wat zijn de wensen van de ouderen? Gebruik bijvoorbeeld het Manifest van de thuiswonende ouderen (pdf) als gespreksagenda. 
 • Stimuleer passend woningaanbod. 
 • Kies voor een infrastructuur met meerdere kleine accommodaties. 
 • Zet cliëntenadviseurs in.
 • Experimenteer met integrale wijkzorgteams.
 • Zet wijkdienstenteams op.
 • Ga in op burgerinitiatieven.

Adviezen om efficiëntie te verbeteren:

 • Breng goed in beeld binnen welke kwetsbaarheidsprofielen ouderen vallen. Stem daar de ondersteuning en zorg van vrijwilligers en professionals op af.
 • Bevorder aanpassingen in eigen woningen. Zo blijft thuis wonen mogelijk en blijven kosten voor thuiszorg laag.
 • Bevorder bekendheid en gebruik van bestaande voorzieningen. Stem deze zo goed mogelijk af op wensen en behoeften van ouderen.
 • Maak optimaal gebruik van eigen mogelijkheden en capaciteiten van ouderen.

Randvoorwaarden

 • Besef van het belang van (langer) thuis wonen en het goed ondersteunen hiervan.
 • Besef van het belang van het samenbrengen van formele- en informele zorg. 
 • Aandacht voor de bereidheid van aanbieders om mee te werken aan gebiedsgerichte oplossingen.
 • Oog voor initiatieven van ouderen die er al zijn. Ondersteun deze initiatieven of geef ze de kans om onderdeel te worden. 
 • Breng de ruimtelijke situatie in beeld. Ga na wat dit betekent voor het gebiedsgericht werken.

Waar moet je als professional/initiatiefnemer rekening mee houden?

 • Luister naar ouderen. Maak gebruik van hun eigen mogelijkheden en initiatieven. Zij weten het beste wat zij nodig hebben om langer thuis te kunnen blijven wonen. 
 • Zorg voor bekendheid van aangeboden voorzieningen.
 • Zorg voor aansluiting van die voorzieningen bij de behoeften van ouderen.
 • Zorg voor voldoende aangepaste woningen, ook in de particuliere woningvoorraad.
 • Versterk het wijkgerichte netwerk rondom en zorg voor goede aansluiting van informele en formele ondersteuning van ouderen. Dit zorgt onder andere voor eigen inzet van ouderen.
 • Werk aan de kwaliteit van leven. Het is belangrijk dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen met behoud van kwaliteit. 
 • Maak creatief gebruik van bestaande voorzieningen en middelen van de ouderen zelf om kosten te besparen.

Waar moet je rekening mee houden bij het gebruik door ouderen?

 • Kijk vooral naar wat ouderen zelf kunnen doen. Vind een balans tussen welke ondersteuningen ouderen willen, en welke worden aangeboden. Praat hier regelmatig over met klantengroepen of panels.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...