Aanpak opvangen sociale functie sluitende verzorgingshuizen

Als verzorgingshuizen sluiten, vallen voor oudere bewoners in de omgeving belangrijke voorzieningen weg. Denk aan de gezamenlijke maaltijd, dagactiviteiten en ontmoeting. Dat geldt in het bijzonder voor bewoners van aanleunwoningen die niet meer tegen het verzorgingshuis aan kunnen ‘leunen’. Movisie deed onderzoek naar de mogelijke oplossingen.

Aanpak

De eigenaar van de aanleunwoningen (woningcorporatie of zorgorganisatie) gaat in gesprek met de bewoners van de woningen over hun wensen en eigen mogelijkheden. Vervolgens kijkt de eigenaar welke partijen nog meer betrokken moeten worden om de sociale functie voor de bewoners op te helpen vangen. Denk aan de gemeente, welzijnsorganisaties en commerciële aanbieders van diensten.

Randvoorwaarden

Het is van belang dat ook bestuurders van de organisatie die eigenaar van de aanleunwoningen is het vraagstuk herkennen en dat zij medewerkers in staat stellen een oplossing te vinden voor het opvangen van de sociale functie.

Meerwaarde

Dit zijn de werkzame elementen:

  • Alle lokaal betrokken partijen bij elkaar aan tafel krijgen.
  • Tijdens dit gesprek samen het vraagstuk erkennen.
  • Tijdens dit gesprek aangeven er samen iets aan te willen doen.

Waar moet je als professional rekening mee houden?

Door de nieuwe regels in de zorg zijn nog niet alle rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen helemaal uitgekristalliseerd. In de praktijk is het belangrijk het gesprek met elkaar hierover niet uit de weg te gaan.

Waar moet je rekening mee houden bij het gebruik door ouderen?

Oudere bewoners van aanleunwoningen moeten ook bereid zijn om naar hun eigen rol te kijken. De bewonersvereniging kan een actieve rol spelen bij het opvangen van de sociale functie.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...