Aan de slag met 'Om U'

Het project Om U maakt gebruik van U-PRIM. U-PRIM is een softwareprogramma dat de huisarts installeert op het Huisartsen Informatie Systeem (HIS). Het programma maakt op basis van ICPC-codes in het HIS elk kwartaal een overzicht van mogelijk kwetsbare ouderen van 60 jaar of ouder.

Aanpak

 Het overzicht bestaat uit mogelijk kwetsbare ouderen die voldoen aan één of meerdere criteria:

 1. De oudere heeft 1 of meerdere (chronische) ziekten (multimorbiditeit).
 2. De oudere gebruikt 5 of meer verschillende soorten medicijnen (polyfarmacie).
 3. De oudere is langer dan 3 jaar niet bij de huisarts geweest, behalve voor het halen van de griepprik.

U-PRIM kan los of in combinatie met U-CARE worden ingezet. U-PRIM is alleen een selectiemethode, en is niet geschikt om zorg op maat te bieden. U-PRIM software is beschikbaar voor huisartsenpraktijken en kan door geïnteresseerde huisartsen worden opgevraagd bij het NUZO.

Met U-CARE stellen huisartsen een op maat gemaakt zorgplan op. De stappen binnen U-CARE:

 • Stap 1: Maak een keuze welke groep ouderen in aanmerking komt voor screening. Selectiecriteria kunnen bijvoorbeeld leeftijd of polyfarmacie zijn. In Om U is hiervoor de U-PRIM gebruikt.
 • Stap 2: Verfijn de screening op kwetsbaarheid, welbevinden en complexe zorgbehoeften met het instrument ‘Behoefte als kompas, de oudere aan het roer’.
 • Stap 3: Neem een uitgebreide geriatrische anamnese af bij de kwetsbare oudere thuis.
 • Stap 4: Stel een zorgplan op maat op.

Toolkit kwetsbare ouderen

Maak gebruik van de vernieuwde toolkit kwetsbare ouderen (pdf). De toolkit beschrijft de methode waarmee zorgverleners in de eerste lijn een omslag kunnen maken naar proactieve evidence-based ouderenzorg. De toolkit geeft handvatten voor het identificeren van mogelijk kwetsbare ouderen met behulp van 13 evidence-based zorgplannen.

De toolkit bevat de volgende hulpmiddelen:

Randvoorwaarden

Wil je weten of je Om U in je praktijk kunt gebruiken? Dit zijn de belangrijkste randvoorwaarden:

 • Installeren van het programma U-PRIM moet op het Huisartsen Informatie Systeem (HIS) en inruimen van overlegtijd voor huisarts en praktijkverpleegkundige.
 • Er is goede samenwerking en afstemming tussen de huisarts en de praktijkverpleegkundige nodig. Dit gaat verder dan alleen een (vast) overlegmoment waarop zij de resultaten van het huisbezoek en het zorgplan bespreken. Huisarts en praktijkverpleegkundige spreken vanuit hun eigen vakgebied hun deskundigheid aan en zetten deze in voor de zorg aan de kwetsbare oudere patiënt.
 • Om een goed individueel zorgplan op te stellen is kennis van de sociale kaart belangrijk. 
 • Bij aanvulling met U-CARE is scholing van verpleegkundigen en huisartsen een vereiste om integrale zorg te kunnen leveren. Bij de Hogeschool Utrecht kunnen praktijkverpleegkundigen een module ouderenzorg volgen waarin de stappen van het U-CARE-programma zijn geïntegreerd. Zie hiervoor de website van de Hogeschool Utrecht.

Werkzame elementen

Dit zijn de werkzame elementen van Om U:

 • In de zorgregistratiedata wordt een screening gedaan op kwetsbaarheid.
 • Speciaal opgeleide praktijkverpleegkundigen ouderenzorg verlenen op een gestructureerde manier zorg aan kwetsbare ouderen.
 • Met vragenlijsten wordt de mate van kwetsbaarheid, de complexiteit van de zorg en de zorgbehoeften van de oudere gemeten.
 • De praktijkverpleegkundige stelt in overleg met de huisarts en zo nodig met andere disciplines een zorgplan op maat op, samen met de oudere en zijn mantelzorger.
 • De praktijkverpleegkundige ouderenzorg coördineert de zorg, monitort de situatie van de oudere en houdt actief contact met de oudere en de mantelzorger.

Waar moet je als professional rekening mee houden?

 • Het kost praktijkverpleegkundigen ouderenzorg enige tijd om aan de nieuwe, proactieve werkwijze te wennen.
 • Reken per kwetsbare oudere op 5 uur investering van de praktijkverpleegkundige om proactieve, geïntegreerde zorg te leveren.
 • Het is nog niet gelukt om structurele financiering geregeld te krijgen via een betaalregel bij de zorgverzekeraar.

Kosten

Zowel het inzetten van alleen de U-PRIM (waarna de huisarts zo nodig op eigen inzicht en bestaande richtlijnen een interventie inzet) als de gecombineerde inzet van U-PRIM met daarna U-CARE lijkt kosteneffectief vergeleken met de gebruikelijke zorg. Het is nog niet gelukt om structurele financiering geregeld te krijgen via de zorgverzekeraar.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...