Aanpak Zorg- en Welzijnsstandaard voor de tweede lijn (ZWS-2)

Het uitgangspunt van de tweedelijns Zorg- en Welzijnsstandaard is het vergroten van kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van de individuele zorg aan ouderen. In het ziekenhuis worden kwetsbare ouderen proactief gezien door een consultatieteam Geriatrie. Ook worden ze besproken in een multidisciplinair overleg en worden er geschoolde vrijwilligers ingezet om kwetsbare oudere patiënten op tijd te reactiveren.

Aanpak

ZWS-2 bestaat uit:

 • Inhoudelijke standaardisering van zorg voor twaalf geriatrische syndromen.
 • Inhoudelijke standaardisering van ziekenhuiszorg voor ouderen met complexe problematiek.
 • Verbeterde integratie met welzijn door actief overleg met de gemeente en vroegtijdige activering in het ziekenhuis.
 • Onderwijs- en opleidingsmodule ouderenzorg.

De stappen die worden doorlopen:

 • Eerste screening door verpleegkundigen: is de patiënt mogelijk kwetsbaar?
 • Tweede screening door verpleegkundige voor beoordeling van de (mate van) kwetsbaarheid.
 • Medicatiebeoordeling.
 • Opstellen zorgplan met medische en verpleegkundige adviezen.
 • Bij ontslag wordt informatie voor opname in de ontslagbrief aangeleverd. 
 • Zo nodig wordt een hetero-anamnese uitgevoerd, een uitgebreid geriatrisch onderzoek gedaan, geschoolde vrijwilligers ingezet of een multidisciplinair overleg georganiseerd.
 • Stimulatie van cognitieve en fysieke activiteiten door vrijwilligers.

Onderdelen

Professionals kunnen gebruik maken van verschillende interventieonderdelen:

 • pilot GIDZ model (WP 5) en implementatie op drie afdelingen van het UMC St.Radboud (WP 6);
 • screening op kwetsbaarheid (EasyCare-TOS; Easycare-in Hospital en GIDZ instructie);
 • zorgplan op maat Inzet van een pro-actief geriatrisch consultatieteam (GCT);
 • werkwijze MDO;
 • werken met het digitaal zorgplan;
 • handreikingen geriatrische reuzen inclusief transferfunctie;
 • medicatiereview;
 • plenaire scholingsmomenten en coaching-on-the-job door het consultatieteam aan artsen en verpleegkundigen van de afdeling.

Deze zijn te vinden of op te vragen via de website van Netwerk100.nl.

Meerwaarde

Met name de nieuwe opzet van de screening op kwetsbaarheid, vaste medicatie-reviews, advies over doelbepalingen door ouderen en het multidisciplinair overleg (MDO) worden als belangrijke succesresultaten van ZWS-2 beschouwd.

Randvoorwaarden

 • Het duurt minimaal twee jaar om ZWS-2 goed te implementeren en de effecten te zien.
 • Voor een daadwerkelijke transitie is leiderschap, eigenaarschap en de wil om te veranderen nodig. 
 • Herhaaldelijke scholing is essentieel. 
 • Er moet minimaal een bepaald aantal kwetsbare oudere patiënten zijn binnen een afdeling. Afdelingen zien dan de meerwaarde. Ook hebben het interventieteam en de vrijwilligers dan voldoende werk.
 • Voor de inzet van vrijwilligers is een aanloopperiode nodig.

Financieringsmogelijkheden

De financiering van de uitvoering van de interventie is mogelijk als geriatrische medebehandelings DOT/DBC.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...