Inzet van technologie rond mensen met dementie

Technologie en ouderen thuis zijn een combinatie met veel potentie. Toch zien we dat potentie vaak niet tot zijn recht komen. Dit komt bijvoorbeeld door onbekendheid met de mogelijkheden van technologie, geschaad vertrouwen of een onduidelijke rolverdeling tussen formele en informele zorgverleners. Om die reden is de cursus ‘Ouderen houden regie met technologie (PDF)’ ontwikkeld. Hierin leren formele en informele zorgverleners met en van elkaar wat er allemaal mogelijk is met technologie en hoe die technologie goed ingezet kan worden.

Voor welke professionals

  • huisartsen en POH-ers
  • onderwijsinstellingen
  • gemeenten met een dementie-aanpak
  • verpleegkundigen met casemanagement
  • specialist ouderengeneeskunde

Voor welke ouderen

  • ouderen met dementie
  • mantelzorgers

Hoe het werkt

De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van drie uur en een praktijkbezoek. Hierin gaan mantelzorgers, vrijwilligers, verpleegkundigen en wijkcoaches in kleine gemengde groepen werken aan de inzet van technologie bij een zelf ingebrachte situatie. Zo brengen de cursisten de theorie over technologie elke bijeenkomst direct in de praktijk. De volgende onderwerpen staan daarin centraal, namelijk: zoeken naar passende technologie, het afstemmen van technologie op de doelgroep, acceptatie van technologie, implementatie, wet- en regelgeving en ethiek.

Wat het oplevert

De cursus heeft twee keer in pilotvorm gedraaid. De 37 deelnemers van 22-85 jaar oud die de cursus hebben afgerond, waren vrijwel allemaal erg positief over de samenwerking in kleine gemengde groepen en ze vonden het werken aan de doorlopende opdracht nuttig. Vooraf gaven zij aan deel te nemen omdat ze op zoek waren naar handvatten om wegwijs te worden binnen de vele mogelijkheden van technologie. Vrijwel iedereen gaf aan elementen uit de cursus in hun dagelijkse praktijk te gaan gebruiken. Hierbij gaven zij ook aan nog meer behoefte te hebben aan praktijkvoorbeelden van technologie.

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...