Aanpak en stappenplan opzet Stadsdorp

Stadsdorpen spannen zich in voor goede en betaalbare dienstverlening voor hun leden. Leden organiseren onderlinge hulp en activiteiten. Er ontstaat een sociaal netwerk en er is minder anonimiteit in de wijk. Bij stadsdorpen staat het ontwikkelen van modern nabuurschap (burenhulp) centraal. Moderne burenhulp houdt onder andere in boodschappen doen, naar het ziekenhuis brengen, de hond uitlaten en nog veel meer. Het is geen persoonlijke verzorging of verpleging en dus ook geen mantelzorg.

Aanpak

Ieder Stadsdorp ontwikkelt zich op een andere manier. Er bestaan geen blauwdrukken omdat de nadruk ligt op het ontwikkelingsproces. Onderstaande stappen hoeven daarom niet op ieder Stadsdorp van toepassing te zijn:

 • De initiatiefnemer zoekt een of enkele medestanders (kan ook tijdens de eerste bijeenkomst).
 • Baken een gebied af met behulp van de kaart van de gemeente. Een vuistregel is 5000-15000 inwoners, maar stadsdorpen verschillen enorm in omvang. Bepaal de wijk waar je begint en voor welke leeftijden het Stadsdorp is bedoeld.
 • Stel een datum en tijd vast voor een eerste bijeenkomst.
 • Maak gebruik het document ‘Flyer start Stadsdorp’ om een flyer te maken. Dit is een uitnodiging voor de bijeenkomst met een korte toelichting. Zorg voor een mogelijkheid voor aanmelding zonder internet.
 • Verspreid de flyer. Hang deze op in winkels, doe het in de brievenbus of maak gebruik van het e-mailadressenbestand van het buurthuis of de wijkcoördinator.
 • Maak een programma voor de bijeenkomst. Wat doen Stadsdorpen? Wat willen mensen in de buurt doen? Wat zijn de mogelijkheden? Wie is bereid zich in te zetten voor een activiteit?
 • Zorg dat mensen papier en pen hebben om hun gegevens ideeën en mogelijke inzet op te schrijven.

Randvoorwaarden

 • Het opzetten en onderhouden van een Stadsdorp kost veel tijd. Een lange adem is vereist.
 • Er is een bevlogen clubje trekkers nodig, het liefste met aanvullende competenties. Zo zijn er mensen nodig die als enthousiasmerende aanjager optreden, mensen die de buurt goed kennen, mensen die goed kunnen netwerken.
 • Er is geen sprake van blauwdrukken, het is een ontwikkelproces.
 • Het inventariseren van behoeften en wensen in de wijk is essentieel.
 • Er is geen dure locatie nodig als er gebruik kan worden gemaak van voorzieningen in de buurt, zoals café’s, restaurants, scholen, theaters, etc.
 • Het is verder aan te bevelen dat de trekken pas contact met de gemeente, stadsdeel of sociale fondsen opnemen als het Stadsdorp zelf enigszins weet wat het wil. De kans is anders groot dat je wordt ‘overgenomen’.
 • Starfinanciering kan heel goed (ook) bij particuliere bronnen worden aangevraagd.
 • Uiteindelijk kan een maandelijkse bijdrage leiden tot onafhankelijkheid van subsidies.
 • Stadsdorpen kunnen een rechtspersoon zijn of een beweging. Een beweging biedt maximale flexibiliteit en zorgt ervoor dat iedereen zich snel kan aansluiten. Een rechtspersoon kan financiën beheren, lidmaatschapsgeld innen, subsidies aanvragen en meer.
 • Voor directe hulpverlening  is een stadsdorp soms nog te groot. Dat kan beter in kleinere eenheden, die vaak bekend staan als binnenbuurten. Dan kennen buurtbewoners elkaar echt en is de stap naar hulp vragen of geven minder groot, al gaat dat laatste niet van zelf.

Meerwaarde

Dit zijn de werkzame elementen van een Stadsdorp:

 • Werken op basis van nabuurschap: dichtbij, direct en op maat. Stadsdorpen verenigen mensen in hun eigen woonomgeving. Ze bieden praktische (onderlinge) ondersteuning. Vanwege de nabijheid zijn Stadsdorpen veilig en betrouwbaar, bijvoorbeeld in het koppelen van hulpvrager aan hulpverlener en in het doorverwijzen naar ondersteuners.
 • Een binnenbuurt is een groep van circa 20-40 mensen die dicht bij elkaar in de buurt wonen en die in de huiskamer bijeenkomen. Er is zowel sprake van gezelligheid als van een groeiende bereidheid elkaar te ondersteunen als iemand zorg nodig heeft.

Waar moet je rekening mee houden?

 • Stadsdorpen vragen een actieve houding van de leden. Stadsdorpen zijn gebaseerd op wederkerigheid. Ouderen moeten bereid en in staat zijn om niet alleen hun behoeften aan ondersteuning kenbaar te maken maar ook zelf bijdragen. Al is er ook vaak het uitgangspunt dat alles kan maar niets hoeft.
 • Vanwege de lidmaatschapsstructuur van Stadsdorpen kunnen sommigen zich uitgesloten voelen of daadwerkelijk uitgesloten worden. Bijvoorbeeld door financiële of culturele drempels.Daar moet actief op worden ingespeeld.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...