Programmaleider Klaske Wynia over implementatie SamenOud

Hoewel de NPO-subsidie voor het zorgmodel SamenOud is afgelopen, is het project nog lang niet ‘klaar’. 'We blijven doorontwikkelen en groeien, net zolang tot álle Nederlanders er toegang toe hebben', zegt programmaleider Klaske Wynia. 'Er is veel belangstelling voor SamenOud. Dit model is kennelijk zo sterk dat het z’n eigen gang lijkt te gaan.'

Ervaring SamenOud

Samenhangende, proactieve en preventieve zorg en begeleiding voor alle thuiswonende ouderen, ook de vitale ouderen. Met dat doel begeleidt SamenOud sinds 2012 zo’n 1500 ouderen in de Groningse dorpen Stadskanaal, Veendam en Pekela. Zodat zij zo lang mogelijk gezond en zelfstandig kunnen blijven, en de noodzaak voor steeds meer complexe, dure zorg zo lang mogelijk uitgesteld of voorkomen wordt. De eerste onderzoeksresultaten laten zien dat ouderen zich door de structurele aandacht van het speciale Ouderenzorg Team veilig en geborgen voelen.

Continue ontwikkeling

Dankzij de NZa Beleidsregel NPO kon SamenOud verder ontwikkeld worden. Vragen uit de praktijk zijn daarbij steeds leidend voor de invulling van het model. Wynia: 'Om een indruk te geven: we kregen de laatste tijd steeds vaker vragen van de Ouderenzorg Teams over het onderwerp informele zorg. Zij wilden weten hoe zij ouderen kunnen helpen hun zaakjes goed te regelen met hulp uit de omgeving. Onze casemanagers voelden dat ze hier iets mee moesten. Zij volgden een door ons ontwikkelde training waarin zij leerden hoe zij de ouderen kunnen ondersteunen bij het versterken en inzetten van hun eigen informele netwerk.'

Politieke aandacht voor SamenOud

SamenOud trok ook de aandacht van Den Haag. Brachten eerder al de SP en de PvdA een werkbezoek aan SamenOud, ook de VVD toog met een delegatie naar Groningen. 'De reacties waren ook dit keer positief. Onderwerpen als zelfmanagement, zelfregie en preventie staan hoog op de politieke agenda; SamenOud sluit hier naadloos op aan. Bovendien is het model niet alleen voor ouderen interessant, maar kan het breder ingezet worden. Bijvoorbeeld in de zorg voor jongeren, chronisch zieken of verstandelijk gehandicapten.' Inmiddels is SamenOud ook in Drenthe gestart. Er doen in totaal 12 huisartsenpraktijken en 1375 thuiswonende ouderen mee.

Structurele financiering

'Er is veel vertrouwen. Verzekeraars, bestuurders en zorgverleners vinden SamenOud een houdbaar model voor de toekomst. Iedereen gelooft erin, de sfeer is ongelooflijk positief.' Verzekeraar Menzis en de deelnemende Groninger gemeenten gingen daarom op zoek naar mogelijkheden voor structurele financiering. De komende tijd kan doorgewerkt worden door middelen uit de NZa Beleidsregel Innovatie. In augustus dit jaar werd de aanvraag voor Groningen gehonoreerd. Wynia: 'SamenOud wordt de komende drie jaar vrijwel geheel gefinancierd uit deze beleidsregel. Dit is een belangrijke stap richting structurele financiering.' Verzekeraar Achmea wil de beleidsregel Innovatie aanvragen voor SamenOud in Drenthe.

Maak resultaten tastbaar

Wat kunnen andere projecten van dit voorbeeld leren? 'Maak je resultaten tastbaar, bijvoorbeeld met een goede businesscase. Zo heb je een betrouwbare indicator voor de te verwachten effecten op de kosten in handen.' Alle financiële gegevens van de deelnemers aan SamenOud in 2012 werden bijeengebracht na toestemming van de ouderen. Op deze gegevens werden de verwachte effecten van SamenOud toegepast. De uitkomst bleek bijzonder hoopvol. 'SamenOud kan op de korte termijn gemiddeld zo’n € 274 per jaar per persoon besparen. Op de langere termijn wordt dat waarschijnlijk nog meer. Dát is informatie waar je draagvlak mee creëert.'

Meer ervaringen

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...