Resultaten en evaluatie Zorg uit Voorzorg

De Universiteit Maastricht evalueerde de effecten van het programma 'Zorg uit Voorzorg'. Hoewel er nog geen empirisch bewijs is gevonden, wel dat het programma zeer gewaardeerd wordt: 'we kunnen nu proactief werken en verwachten zo problemen te voorkomen.'

Conclusie

Concluderend is er geen empirisch bewijs voor de effectiviteit van deze proactieve eerstelijns interventie voor thuiswonende kwetsbare ouderen.

De uitblijvende effecten zijn waarschijnlijk deels toe te schrijven aan een gebrekkige implementatie gedurende de studie. Sommige onderdelen van het interventieprotocol bleken volgens de hulpverleners tijdrovend en moeilijk toe te passen in de dagelijkse praktijk. Hulpverleners lijken meer scholing en praktische hulpmiddelen nodig te hebben om aan de uitdagingen van complexe ouderenzorg tegemoet te kunnen komen. Bovendien is onduidelijk of met de Groningen Frailty Indicator (GFI) de juiste doelgroep (kwetsbare ouderen) geïdentificeerd is.

Resultaten

Om te beoordelen of Zorg uit Voorzorg praktisch goed uitvoerbaar is, is een procesevaluatie uitgevoerd. Hiervoor zijn gegevens verzameld bij deelnemende ouderen in de interventiegroep en bij betrokken hulpverleners (praktijkondersteuners, huisartsen, ergotherapeuten en fysiotherapeuten).

De analyse van de logboeken laat zien dat sommige onderdelen van het Zorg uit Voorzorg-protocol niet goed gevolgd zijn:

  • de probleemanalyse en het voorlopige plan van aanpak zijn vaak niet tijdens een bilateraal overleg of een teambijeenkomst besproken (stap 3);
  • slechts de helft van de deelnemende ouderen heeft een tweede huisbezoek ontvangen om het plan van aanpak te bespreken (stap 4);
  • de toolboxonderdelen zijn niet vaak gebruikt (stap 5);
  • er waren niet voldoende evaluatie- en follow-up momenten (stap 6).

Hulpverleners gaven aan dat sommige onderdelen van het Zorg uit Voorzorgprotocol tijdrovend en moeilijk toepasbaar waren en dat meer intensieve scholing en training vereist is. Het protocol geeft echter wel structuur aan de ouderenzorg in de eerste lijn en verhoogt de aandacht voor preventie. Ook ouderen waren positief.

Doel

Het doel was het evalueren van het programma ‘Zorg uit Voorzorg’.

Methode

Gerandomiseerd onderzoek.

Setting

Eerstelijnsgezondheidszorg.

Deelnemers

In totaal zijn 346 deelnemers geïncludeerd, waarvan 193 in de interventiegroep (ZuV) en 153 in de controlegroep (reguliere zorg). 141 mantelzorgers zijn geïncludeerd: 84 in de interventiegroep en 57 in de controlegroep.

Belangrijkste uitkomstmaten effectiviteit

De belangrijkste uitkomstmaten bij de ouderen waren beperkingen in activiteiten, depressieve symptomen, bezorgdheid om te vallen, sociale steun en sociale participatie. De belangrijkste uitkomstmaten bij de centrale mantelzorger waren objectieve en subjectieve belasting en kwaliteit van leven. Uit de effectevaluatie blijkt dat het programma Zorg uit Voorzorg bij zowel de ouderen als bij de mantelzorgers op geen enkele uitkomstmaat significante verschillen tussen de interventie- en controlegroep laat zien.

Belangrijkste onderwerpen procesevaluatie

Uitvoerbaarheid en tevredenheid.

Wetenschappelijke beschrijving

De onderzoeksprojecten binnen het NPO zijn ook langs de wetenschappelijke meetlat gehouden, volgens nationaal en internationaal gebruikelijke methoden. Naast meer informatie over het design, de omvang en looptijd van de studie, bevat de wetenschappelijke beschrijving ook een beoordeling van de opzet en uitvoering van de studie. De beschrijvingen zijn voorgelegd aan de projectleiders en in sommige gevallen op basis van aanvullende informatie aangepast. Het meest 'sterke' design binnen de studie is beoordeeld. Wanneer er meerdere designs zijn toegepast, is de beschrijving van wetenschappelijke evidentie daardoor niet volledig. Lees zowel de algemene beschrijving als de wetenschappelijke beschrijving voor een compleet oordeel over het project.
Lees de wetenschappelijke beschrijving van Zorg uit Voorzorg (pdf)

Lees de volledige onderzoeken en publicaties

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...