Evaluatie en resultaten van het HerstelZorgProgramma

Het HerstelZorgProgramma helpt ouderen in een kwetsbare positie hun zelfredzaamheid te behouden na een ziekenhuisopname. Zorgverleners van verschillende instellingen werken in multidisciplinaire teams aan individuele zorg, afgestemd op de patiënt. Lees hier de samenvatting van de onderzoeken, gebaseerd op het eindverslag van ZonMw.

Conclusie

Door inzet van het HerstelZorgProgramma nam het risico op verlies van functie en zelfredzaamheid bij kwetsbare ouderen na de ziekenhuisopname af. Patiënten lagen korter in het ziekenhuis. De zorgkosten in de herstelfase na een ziekenhuisopname bleven gelijk.

Doel

Het doel van dit onderzoek was het evalueren van de effecten en kosten van het HerstelZorgProgramma op patiënt- en procesniveau.

Resultaten

  • Onder kwetsbare patiënten daalde het risico op negatieve behandeluitkomsten in alle 4 deelnemende ziekenhuizen. 
  • Afname van 49,2 % negatieve behandeluitkomsten in cohort 2010-2011 naar 35,5 % in cohort 2012-2013 in het kwetsbare deel van de populatie, tegenover respectievelijk 14,9 en 14,7 % bij de niet-kwetsbare deelnemers.
  • Het relatieve risico op de (samengestelde uitkomstmaat) negatieve behandeluitkomst was 0.72 (95% BI: 0.60-0.87) in het 2e cohort (2012-2013) ten opzichte van het 1e (2010-2011).
  • Relatieve risico’s op de achteruitgang van het ADL-functioneren waren 0,71 (0,56-0,90) en 0,67 (0,43-1.06) op overlijden en 0,49 (0.32-0.76) voor zorggebruik. Bij het niet kwetsbare deel van de populatie werden geen significant verschillende risico’s gevonden in cohort 2012-2013 ten opzichte van cohort 2010-2011.
  • Mediane ligduur in kwetsbare populatie bleef gelijk (mediaan =5 dagen) terwijl de ligduur afnam in de kwetsbare populatie van 7 (7) tot 6 (5) (P=0,001). 
  • Er werden na afloop van het HerstelZorgProgramma geen significante veranderingen gezien in het percentage deelnemers dat na hun ziekenhuisopname terug naar huis ging ten opzichte van naar een nazorginstelling.
  • De zorgkosten tijdens de herstelperiode na de ziekenhuisopname bleven nagenoeg gelijk.

Methode

Er is een vergelijking gemaakt tussen een groep patiënten die het HerstelZorgprogramma hebben ontvangen en een groep patiënten die dit programma niet hebben ontvangen.

Setting

4 ziekenhuizen in de regio Leiden en Den Haag: LUMC, Rijnland ziekenhuis, Diaconessenhuis Leiden en Bronovo.

Deelnemers

1933 patiënten van 70 jaar en ouder.

Belangrijkste uitkomstmaten effectiviteit

De belangrijkste uitkomst was de zogeheten negatieve behandeluitkomst: dit is een gecombineerde uitkomstmaat waarin functionele achteruitgang, zorggebruik en overlijden drie maanden na opname werden opgenomen. Ten tweede werd gekeken naar het aantal dagen dat de patiënt in het ziekenhuis lag en er werd vastgelegd of patiënten teruggingen naar huis of naar een nazorginstelling.

Belangrijkste onderwerpen procesevaluatie

Procesevaluatie per deelonderwerp door interviews en evaluatiegesprekken met betrokken professionals.

Wetenschappelijke beschrijving

De onderzoeksprojecten binnen het NPO zijn ook langs de wetenschappelijke meetlat gehouden, volgens nationaal en internationaal gebruikelijke methoden. Naast meer informatie over het design, de omvang en looptijd van de studie, bevat de wetenschappelijke beschrijving ook een beoordeling van de opzet en uitvoering van de studie. De beschrijvingen zijn voorgelegd aan de projectleiders en in sommige gevallen op basis van aanvullende informatie aangepast. Het meest 'sterke' design binnen de studie is beoordeeld. Wanneer er meerdere designs zijn toegepast, is de beschrijving van wetenschappelijke evidentie daardoor niet volledig. Lees zowel de algemene beschrijving als de wetenschappelijke beschrijving voor een compleet oordeel over het project.
Lees de wetenschappelijke beschrijving van het HerstelZorgProgramma (pdf)

Lees de volledige onderzoeken

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...