Evaluatie Help dement!

Conclusie

Het project betrof zowel een onderzoeksproject, noodzakelijk voor de te verwerven kennis, als een implementatietraject, namelijk het beschikbaar maken van deze kennis op de PratenOverGezondheid website. Beide resultaten zijn behaald.

Doel

Doel van het project is relevante, bij patiënten en mantelzorgers verzamelde, middels kwalitatieve analyse geselecteerde, hoogwaardige informatie te verschaffen aan patiënten, verzorgers en zorgverleners over de impact van dementie. Hiertoe worden de resultaten in twee aparte modules gepubliceerd op de PratenOverGezondheid website: één over mensen met dementie en één gericht op hun directe omgeving in het bijzonder de mantelzorgers.

Methode

Er is gebruik gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksmethodiek ontwikkeld door de Oxford Health Experiences Research Group. Met patiënten en andere betrokkenen hebben de onderzoekers diepte-interviews gehouden om de ervaringen met het doorgemaakte ziekte- en zorgproces in kaart te brengen. Het interviewen is net zo lang doorgegaan totdat de onderzoekers ervan overtuigd waren dat alle relevante informatie verzameld was. In totaal zijn 35 mensen met dementie en 49 mantelzorgers geïnterviewd. Op basis van de transcripties zijn ongeveer 25 onderwerpen geselecteerd die de geïnterviewden het meest belangrijk vinden. De delen van de interviews die op deze onderwerpen betrekking hebben zijn in de vorm van thematische samenvattingen op de PratenOverGezondheid website geplaatst. Ook zijn links toegevoegd naar bronnen met betrouwbare medisch-inhoudelijke informatie, patiëntenverenigingen en ondersteuningsmogelijkheden.

Deelnemers

Mensen met dementie en mantelzorgers.

Resultaten

Website pratenovergezondheid.nl

Wetenschappelijke beschrijving

De onderzoeksprojecten binnen het NPO zijn ook langs de wetenschappelijke meetlat gehouden, volgens nationaal en internationaal gebruikelijke methoden. Naast meer informatie over het design, de omvang en looptijd van de studie, bevat de wetenschappelijke beschrijving ook een beoordeling van de opzet en uitvoering van de studie. De beschrijvingen zijn voorgelegd aan de projectleiders en in sommige gevallen op basis van aanvullende informatie aangepast. Het meest 'sterke' design binnen de studie is beoordeeld. Wanneer er meerdere designs zijn toegepast, is de beschrijving van wetenschappelijke evidentie daardoor niet volledig. Lees zowel de algemene beschrijving als de wetenschappelijke beschrijving voor een compleet oordeel over het project.
Lees de wetenschappelijke beschrijving van Help dement! (pdf)

Lees de volledige onderzoeken en publicaties

  • Alma M.A. Help, dement! Praten over gezondheid (pdf). In: PHAXX, 2013;3:17.
  • Alma M.A., Wiegersma, P.A., Hagedoorn M. 'The impact of dementia on the spousal relationship: a dyadic perspective.' Is nog in ontwikkeling.

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...