Aanpak ISCOPE

ISCOPE (Intregrated Systematic Care for Older People) maakt gebruik van een eenvoudig signaleringssysteem om structureel de fysieke, functionele, psychische en sociale problemen van 75-plussers in kaart te brengen. Voor ouderen met complexe problemen wordt vervolgens een zorgactieplan opgesteld en uitgevoerd.

Aanpak

De 3 stappen van ISCOPE:

 • Volg de scholing voor huisartsen en praktijkondersteuners over het ISCOPE-signaleringssysteem en het opstellen en uitvoeren van een zorgactieplan. Het raamplan voor deze scholing is te verkrijgen bij het LUMC. Het LUMC kan hier ook ondersteuning en uitleg bij bieden.
 • Stap 1: de oudere vult zelf, eventueel met telefonische hulp van assistente of POH de ISCOPE-vragenlijst in. De huisarts selecteert de ouderen met problemen op minimaal 3 van de 4 domeinen (lichamelijk, functioneel, psychisch en sociaal).
 • Stap 2: de huisarts of POH stelt samen met betrokken zorgverleners en in overleg met de oudere en de mantelzorger(s) een zorgactieplan op. De eerste stap is een inventariserend gesprek met de oudere en de mantelzorger(s). Daarnaast worden gegevens uit het Elektronisch Medisch Dossier (EMD) - zoals medicatie, chronische ziektes en bestaande zorgverlening - meegenomen.
 • Stap 3: de huisarts of POH maakt afspraken met de zorgpartners over de uitvoering van het zorgactieplan of een multidisciplinair overleg.

Randvoorwaarden

Wil je weten of je ISCOPE in jouw praktijk kunt gebruiken? Dit zijn de belangrijkste randvoorwaarden:

 • Een ICT-applicatie waarin zorgplannen en takenlijsten kunnen worden gemaakt en gearchiveerd vergemakkelijkt de manier van werken volgens ISCOPE. Hiervoor is de applicatie 'Zilverdraad' ontwikkeld maar ook zonder deze applicatie is deze manier van werken mogelijk.
 • Deze nieuwe vorm van zorg vraagt personele en financiële ondersteuning.
 • De huisarts en praktijkondersteuner moeten goed kunnen samenwerken met andere disciplines in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Waar moet je als professional rekening mee houden?

 • Het uitvoeren van deze manier van zorg verlenen in de huisartspraktijk is goed haalbaar maar vraagt wel een tijdsinvestering en personele en financiële ondersteuning.
 • Huisartsen ervaren de screening en opvolging ervan als een vrij protocollaire manier van werken. Veel van de deelnemende huisartsen vonden het daarom prettig als de praktijkondersteuner een groot deel van deze taken op zich neemt.
 • Het vormgeven van het multidisciplinair overleg kan lastig zijn.

Waar moet je rekening mee houden bij het gebruik door ouderen?

 • Een kwart van de ouderen vult de vragenlijst met hulp van een naaste in. Eventueel is hulp van assistente of POH nodig; dat kan telefonisch.

Meerwaarde

Dit zijn de werkzame elementen van ISCOPE:

 • 75-plussers met complexe problemen zijn meer tevreden over de zorg door ISCOPE.
 • Het geeft helderheid in de behandelrelatie.
 • Wensen en doelen van ouderen worden duidelijk wat helpt de zorg beter te plannen en organiseren.
 • Huisartsen en praktijkondersteuners geven aan meer oog te hebben voor het functioneren van ouderen en meer grip op de situatie. Zij ervaren een betere organisatie en meer stabiliteit in de zorg voor deze groep.
 • ISCOPE legt grote nadruk op sociale en welzijnsaspecten en er is een duidelijke taak voor de praktijkondersteuner.

Kosten

Kosten voor zorgplannen worden geschat op € 5900 voor een praktijk met 25 ouderen waarvoor een zorgplan wordt opgesteld (of € 236 per zorgplan). Van deze kosten bestaat 16% uit het trainen van huisartsen en praktijkondersteuners, 21% voor het opsporen van ouderen met complexe problemen en 63% voor het ontwikkelen en uitvoeren van de zorgplannen.

Meer weten

Wilt u meer weten over ISCOPE? Kijk op de website van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland.

En verder

Om met ISCOPE te werken zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar:

 • Een scholingsmodule over het uitvoeren van de screening met de ISCOPE-vragenlijst, hoe om te gaan met de screeningsresultaten en het opstellen en uitvoeren van een zorg-actieplan.
 • Een internetapplicatie (Zilverdraad) die communiceert met het Huisarts Informatie Systeem en toegankelijk is voor meerdere zorgverleners. Deze module is bedoeld om de zorg te registreren en ondersteunen en als communicatiemiddel tussen zorgverleners.
 • Een screeningslijst voor complexe problematiek die per post verstuurd kan worden naar ouderen.
 • Een format voor een zorgactieplan (het NHG-LAEGO format).

Deze hulpmiddelen zijn niet online beschikbaar: je kunt deze opvragen bij de contactpersoon.

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...