Betty Meyboom: 'Ouderenpanels een blijvertje!'

27 juni 2016

Bij zorg- en welzijnsinitiatieven voor ouderen dienen ouderen zelf meer betrokken te worden. Dat schrijft Betty Meyboom in de juni-editie van Gerōn, dat deze maand in het teken staat van belangenbehartiging. Meyboom: 'Ouderen maken de zorg van binnenuit mee. Hun ervaringsdeskundigheid maakt hun inbreng van onschatbare waarde.'

Lees het artikel (pdf)

Betty MeyboomOuderenparticipatie in het NPO

Het NPO en BeterOud hebben als belangrijk vertrekpunt om nadrukkelijk ook met inbreng van ouderen zelf de ouderenzorg te verbeteren. Meyboom, voorzitter van de programmacommissie van het NPO, vertelt in Gerōn hoe het NPO ouderenparticipatie heeft opgepakt. In het begin duurde het even voordat dit gedachtengoed bij iedereen landde, en was het verschil tussen ouderen als ondervraagd 'object' en meebeslissend 'subject' niet duidelijk. Dat blijkt uit dit citaat van één van de netwerktrekkers bij de eerste bijeenkomst van het NPO: 'In de onderzoeksprojecten worden veel (kwetsbare) ouderen bevraagd, dus hun stem wordt uitgebreid gehoord'.

Ouderenpanels

Het Ouderenpanel is geen (gekozen) representatief orgaan, maar gevormd uit enthousiaste en betrokken ouderen. Hun expertise hebben zij opgedaan tijdens hun werkzame en persoonlijk leven of tijdens speciaal door het NPO georganiseerde trainingen. Zij praten en beslissen mee bij:

  • het signaleren van voor ouderen relevante trends en sociale vraagstukken en het initiëren van het debat hierover;
  • het gevraagd en ongevraagd adviseren aan genoemde partijen over wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling, beleid en beleidsuitvoering;
  • het deelnemen aan c.q. het werven van deelnemers voor onderzoeks- en innovatieprojecten gericht op het verbeteren van de leefsituatie van ouderen;
  • het ondersteunen en desgewenst adviseren van ouderen- en patiëntenconsumentenorganisaties;
  • het nemen van initiatieven, gericht op de verbetering van de leefsituatie van ouderen.

Belang onafhankelijke ouderenpanels

Eind 2016 eindigt de financiering vanuit het NPO. Meyboom wil met haar artikel duidelijk maken waarom de NPO-ouderenberaden voor ouderenparticipatie moeten blijven bestaan. Volgens haar kunnen ze blijven bestaan als zelfstandige groepering (in relatie met hun oorspronkelijk geriatrisch netwerk) óf zich aansluiten bij een bestaande groepering, zoals een ouderenbond.

Meyboom pleit voor een landelijke groep of federatie, waarin de verschillende panels zich verenigen. Zo worden de Ouderenpanels zichtbaar op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Cover Geron Tijdschrift belangenbehartigingGerōn

Gerōn is een tijdschrift dat informeert over ouder worden in een steeds veranderende samenleving met informatie en opinies uit praktijk, beleid en wetenschap. Gerōn verschijnt 4x per jaar. Ieder nummer belicht een nieuw thema en biedt artikelen binnen vier interessegebieden/domeinen: participatie & ontwikkeling, gezondheid & zorg, arbeid & inkomen en wonen & mobiliteit. Meer informatie: www.bsl.nl.

Lees verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

  • 19-08-2016
  • Marijan van Rooijen - Gepensioneerde actieve ouderen met 30 jaar werkervaring in ouderenzorg - Lid Raad van Toezicht De Leystroom en gaat participeren in Overleg Ouderen Breda - Breda

Geachte mevrouw Meyboom,

Als jonge oudere met een rijke ervaring in de ouderenzorg op directieniveau wil ik mijn kennis en ervaring graag aanwenden voor de ontwikkeling van de ouderenzorg in Nederland. .Vanuit mijn achtergrond wil ik graag participeren op landelijk niveau.

Zoals u ziet ben al ik plaatselijk actief.

Kunt u mij informeren over de mogelijkheden die er zijn.

Graag wil ik hierover met u van gedachten wisselen.

Met belangstelling kijk ik uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Marijan van Rooijen

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...