Evaluatie Functiebehoud in Transitie

FIT (Functiebehoud in Transitie) is geëvalueerd binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg. Onderstaande samenvatting is gebaseerd op het eindverslag van ZonMw.

Conclusie

Onderzoek kan niet aantonen dat een proactieve multidisciplinaire interventie (FIT) op 12 maanden functieverlies kan voorkomen bij thuiswonende ouderen van 70 jaar en ouder met een verhoogd risico op functieverlies. Het gevonden verschil is slechts een trend en niet significant. Mogelijk is dit toe te schrijven aan de korte looptijd van het onderzoek en het hoge niveau van gebruikelijke zorg door de huisarts. Voorlopige resultaten laten zien dat de huisartsen en verpleegkundigen overwegend positief zijn over proactieve ouderenzorg aan de hand van het FIT model. Verder blijkt dat 6 maanden na start van FIT het gebruik van zorg door de huisartsenpost significant afneemt in de groep die proactieve zorg ontvangt. Dit effect is na een jaar niet meer aanwezig.

Resultaten

Na 12 maanden werd er geen verschil gevonden in het functioneren tussen de interventie- en de controlegroep. Ook na 18 en 24 maanden werd geen verschil gevonden tussen de twee groepen. Met betrekking tot kwaliteit van leven en psychisch welbevinden werd eveneens geen verschil gevonden.

De voorlopige resultaten van de procesevaluatie laten zien dat alle betrokken partijen meerwaarde zien in de systematische/proactieve aanpak van het FIT model en aandacht voor belangrijke aspecten van kwaliteit van leven, zoals eenzaamheid en woonzorgvoorzieningen. Alle betrokken partijen staan positief tegenover implementatie van FIT. De kosteneffectiviteit van FIT wordt nog onderzocht.

Doel

Het onderzoeken van de effectiviteit van FIT, een methode voor het vertragen of voorkomen van functieverlies bij thuiswonende ouderen van 70 jaar en ouder.

Methode

Randomized controlled trial en een procesevaluatie.

Setting

24 huisartsenpraktijken.

Deelnemers

2283 zelfstandig wonende ouderen met een verhoogd risico op functieverlies (score op de ISAR-PC van 2 of meer).

Belangrijkste uitkomstmaten effectiviteit

Gemodificeerde KATZ-ADL (als maat voor functioneren). Aanvullende uitkomstmaten waren zorgconsumptie, kwaliteit van leven en psychisch welbevinden.

Belangrijkste onderwerpen procesevaluatie

Aanwezigheid bij en prioritering van geriatrische condities door thuiswonende ouderen, opstellen zorgbehandelplan, uitvoeren zorgbehandelplan.

Wetenschappelijke beschrijving

De onderzoeksprojecten binnen het NPO zijn ook langs de wetenschappelijke meetlat gehouden, volgens nationaal en internationaal gebruikelijke methoden. Naast meer informatie over het design, de omvang en looptijd van de studie, bevat de wetenschappelijke beschrijving ook een beoordeling van de opzet en uitvoering van de studie. De beschrijvingen zijn voorgelegd aan de projectleiders en in sommige gevallen op basis van aanvullende informatie aangepast. Het meest 'sterke' design binnen de studie is beoordeeld. Wanneer er meerdere designs zijn toegepast, is de beschrijving van wetenschappelijke evidentie daardoor niet volledig. Lees zowel de algemene beschrijving als de wetenschappelijke beschrijving voor een compleet oordeel over het project.
Lees de wetenschappelijke beschrijving van Functiebehoud in Transitie (pdf)

Links naar publicaties

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...