Sleutelfiguren verbinden oudere migrant met zorg en welzijn NPO-project

Ouderen van niet-westerse komaf vormen een kwetsbare en groeiende groep in Nederland. Zij hebben een relatief slechtere gezondheid en een lager welzijn dan autochtone ouderen. Daarnaast zijn er, wetenschappelijk gezien, ook weinig gegevens over deze ouderen. Er is grote behoefte aan onderzoek om de oudere migrant beter in beeld te krijgen.

Lees de publicatie Wie zorgt voor oudere migranten? (pdf)

Voor welke professionals

 • alle actoren in zorg en welzijn van ouderen:
 • ouderen zelf en hun mantelzorgers
 • huisartsen
 • GGZ
 • welzijnsorganisaties
 • allochtone zelforganisaties
 • mantelzorgondersteuning
 • koepelorganisaties
 • beleidsmakers op gemeentelijk en landelijk niveau
 • financiers

Voor welke ouderen

 • Ouderen van niet-westerse komaf

Hoe het werkt

De onderzoekers peilden de aansluiting tussen de behoeften van oudere migranten en de bestaande voorzieningen van zorg en welzijn. Zij keken vooral naar functionele beperkingen, eenzaamheid en depressie. Met de uitkomst kunnen zij voorstellen doen om het aanbod optimaal te laten aansluiten op de vraag van allochtone ouderen.

Wat het oplevert

De uitkomsten van het project zijn aanleiding om het aanbod van zorg en welzijn voor de oudere van allochtone herkomst beter toegankelijk te maken. Het project geeft de professional inzicht in wat ouderen van allochtone herkomst verwachten van zorg en welzijn. Voor de samenleving is van belang dat het project de basis legt voor een verdere ontwikkeling van interventies.

Hoe gingen onderzoekers aan de slag? En, lees de aanbevelingen uit het onderzoek.

Het taboe op psychische en sociale problematiek was kenmerkend voor de allochtone groep. Lees verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...