Aan de slag met [G]OUD

Het [G]OUD-consult is een initiatief van de GGD Zuid Limburg, Regionale Huisartsenzorg Heuvelland en het Huis voor de Zorg. Het bestaat uit 4 onderdelen:

Aanpak

Met een huisbezoek worden zelfstandig wonende 75-plussers in een mogelijke kwetsbare positie vroegtijdig opgespoord. Dit huisbezoek staat bekend als het ‘[G]OUD-consult’. De praktijkondersteuner brengt eventuele gezondheidsproblemen van de oudere via de [G]OUD vragenlijst in kaart. De vragenlijst gaat in op problemen op het gebied van lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren, leefstijl en medicatiegebruik.

Na afloop bespreekt de praktijkondersteuner de bevindingen met de huisarts. Indien nodig stellen zij een zorgbehandelplan op. Vervolgens verwijzen zij de ouderen door naar een passend zorg- en/of welzijnsaanbod.

De ouderen worden snel geholpen met interventies vanuit de huisartsenpraktijk, de GGZ, het maatschappelijk werk of de buurt. De cliënt en de mantelzorger hebben een direct aanspreekpunt in de huisartsenpraktijk die de zorgverlening coördineert en bewaakt. Het doel van deze vroegsignalering vanuit de huisartsenpraktijk is het behouden of zelfs bevorderen van de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van ouderen.

Meerwaarde

De [G]OUD vragenlijst en behandeltraject zijn in het kader van de Keten Complexe Zorg voor Ouderen door ZIO uitgewerkt. Deze keten is door de Nederlandse Zorgautoriteit goedgekeurd. Dit betekent dat de [G]OUD vragenlijst regulier en met financiering door de zorgverzekeraar door huisartsen en praktijkondersteuners uitgevoerd worden.

Randvoorwaarden

Wil je weten of jij [G]OUD in jouw praktijk kunt gebruiken? Dit zijn de belangrijkste randvoorwaarden:

  • Kwetsbare ouderen moeten systematisch in kaart worden gebracht.
  • Huisartsen spelen een cruciale en centrale rol.
  • Praktijkondersteuners kunnen de huisarts ontlasten. Zorg voor een training en kennis en vaardigheden.
  • Er is een vorm van structurele financiering.

Waar moet je als professional rekening mee houden?

  • Zorg voor structurele financiering. Niet alleen van het [G]OUD-assessment, maar ook van de coördinatie van de zorg die nodig is bij ouderen met complexe problematiek.
  • Voor het slagen van [G]OUD is een uniforme regeling met alle ziektekostenverzekeraars essentieel.
  • Multidisciplinaire samenwerking blijkt in de huisartsenpraktijk beter en sneller te werken als er sprake is van persoonlijk contact met vaste contactpersonen van de verschillende instellingen.
  • De huisarts en POH ouderenzorg moeten in een kernteam nauw samen werken met een wijkverpleegkundige. Dit kernteam moet afspraken maken over de verdeling van de taken en afstemming van zorg.
  • Ook ouderen in een verzorgingshuis kunnen baat hebben bij [G]OUD. Dit wordt onderzocht in de uitvoering van de keten Complexe Zorg voor Ouderen.
  • Het is nog niet compleet duidelijk welke groepen ouderen wel of niet in aanmerking komen voor complexe zorg aan de hand van een multidisciplinair zorgbehandelplan. Dit moet nog verder onderzocht worden.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...