Aanpak Geriatrisch Zorgmodel

Veel ouderen ervaren de zorg als gefragmenteerd met onvoldoende afstemming tussen zorgverleners. Binnen het Geriatrisch Zorgmodel werken verschillende zorgdisciplines met elkaar samen. Zo ontstaat meer overzicht over de zorg voor ouderen. Het model richt zich op het tijdig opsporen van gezondheidsrisico’s, het afstemmen van het zorgaanbod en het versterken van de rol van de kwetsbare oudere en mantelzorgers.

Aanpak

De stappen binnen het Geriatrisch Zorgmodel:

 • Praktijkondersteuners voeren het geriatrisch zorgmodel uit. Een geriatrisch team stuurt hen daarbij aan en biedt ondersteuning. Dit team bestaat uit een arts en een verpleegkundige.
 • Ieder half jaar brengen de praktijkondersteuners de mate van zelfredzaamheid en de gezondheidsrisico’s van kwetsbare ouderen in kaart met een vragenlijst (RAIview). 
 • Ook onderzoeken ze de behoeften en wensen op het gebied van zorg, welzijn en gezondheid.
 • De oudere gaat samen met de praktijkondersteuner na hoe de gewenste situatie bereikt kan worden en welke mogelijkheden hiervoor zijn. 
 • De oudere maakt vervolgens zelf een keuze uit het zorgaanbod.
 • Achteraf gaan oudere, mantelzorger en praktijkondersteuner samen na in hoeverre de gewenste situatie is bereikt.
 • Bij complexe zorgsituaties vindt een multidisciplinair overleg plaats. Daarbij zijn de huisarts, praktijkondersteuner, het aansturend geriatrisch team en apotheker aanwezig. En als het mogelijk is de oudere. De overige betrokken zorgprofessionals geven advies.

Randvoorwaarden

Wil jij het Geriatrisch Zorg model ook gebruiken in jouw praktijk? Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

 • de oudere woont nog thuis;
 • de oudere is 65 jaar of ouder;
 • de oudere is kwetsbaar volgens PRISMA 7, een vragenlijst van 7 vragen;
 • de oudere gebruikt 5 of meer medicijnen.

Meerwaarde

Dit zijn de werkzame elementen van het Geriatrisch Zorgmodel:

 • Kwetsbare ouderen worden actief opgespoord. De praktijkondersteuner blijft hun situatie volgen.
 • Kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers kunnen meebeslissen over de zorg die ze nodig hebben.
 • De zorg verloopt via een vaststaand plan zodat er geen belangrijke zaken vergeten worden. Zorgverleners wisselen informatie uit over de zorg die ieder van hen aan de oudere geeft. Zij stemmen deze zorg goed op elkaar af.
 • Er worden zorgmethoden toegepast waarvan bewezen is dat ze de situatie van ouderen verbeteren.

En verder

Hulpverleners kunnen gebruik maken van:

 • draaiboek met ervaringen en tips voor invoering van het zorgmodel;
 • zorgproducten: trainingen, sociale kaart, eerstelijns multidisciplinair overleg; 
 • ervaringen met cliëntenparticipatie binnen onderzoek.

Deze zijn op te vragen bij de contactpersoon, dr. H.P.J. van Hout: hpj.vanhout@vumc.nl.

Meer informatie:

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...