Scenario oudere patiënt en Seniorvriendelijke Ziekenhuizen

Meneer Brouma had prostaatkanker met uitzaaiingen naar ruggenwervels: hij had reuma, hartproblemen en een blaaskatheter vanwege urineretentie.

Na een val van de trap die een bloedende hoofdwond tot gevolg had, werd hij opgenomen op de afdeling Neurologie, waar hij om de twee uur werd gewekt en vijf dagen lang alleen het bed uitkwam voor toiletbezoek.

Hij had een afspraak met de oncoloog op de poli, die kennelijk geen kans zag meneer op de afdeling te bezoeken. Er is gedurende de opname alleen maar gekeken naar de hoofdwond. Plotseling werd hij ontslagen, zonder toelichtend gesprek of thuiszorg ondanks forse geestelijke en functionele achteruitgang.

Drie weken daarna overleed hij.

Hoe zou het gegaan zijn als hij in een Seniorvriendelijk Ziekenhuis was terechtgekomen?

Bij opname wordt meneer Brouma gescreend op risico’s van ondervoeding, vallen, functieverlies en acute verwardheid. Een multidisciplinair geriatrieteam beoordeelt zijn situatie met een generalistische blik. Hij wordt  aangemoedigd om zoveel mogelijk zelf de regie in handen te houden. Men gaat het gesprek met hem aan over wat hij nog verwacht van het leven en hoe de zorg daarbij kan ondersteunen.

Het team stelt vast dat zijn vooruitzichten somber zijn met mogelijk ondraaglijk lijden in het verschiet. Het team concludeert dat een ziekenhuisopname waarschijnlijk meer kwaad dan goed zal doen en stuurt hem in overleg met de huisarts zo gauw mogelijk naar huis waar goede palliatieve begeleiding en 24-uurs thuiszorg is geregeld.

Uit privacy-overwegingen hebben we de werkelijke naam van meneer Brouma aangepast.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...