Ervaring van Jaap Mooij met het HerstelZorgProgramma

Jaap Mooij (82) uit Alphen a/d Rijn heeft persoonlijk nauwelijks met zorg te maken. Maar hij kent wel ervaringsverhalen vanuit zijn lidmaatschap van een drietal ouderenwerkgroepen; op plaatselijk, regionaal en provinciaal niveau. 'Ik hoop vanuit die ervaring de zorg dichterbij cliënten te brengen.'

Foto: Taco van der Eb

Voor het netwerk Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland is Mooij betrokken geweest bij het project HerstelZorgProgramma, dat zich richt op de zelfredzaamheid van ouderen na ziekenhuisopname. 'Een erg uitgebreid project, met diepgaande onderzoeksvragen. Dat was dan ook mijn voornaamste commentaar: gaan jullie dat wel halen in die korte tijd?'

Betere samenwerking

Het project richt zich op de drie fasen van een ziekenhuisopname: voorzorg, ziekenhuiszorg en herstelzorg. Het doel daarbij is die fasen zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten door een goede overdracht. Mooij: 'Ik denk dat het ervoor zorgt dat cliënten eerder op de juiste plaats zijn en dat het instellingen dichter bij elkaar brengt. Als dat zo is, dan is het project wat mij betreft geslaagd.' Mooij kent genoeg voorbeelden die aangeven dat betere samenwerking nodig is. 'Een oudere die uit het ziekenhuis werd ontslagen, belandde eerst een paar weken in een verzorgingshuis. Eenmaal daar bleek er slechts een bed en basiszorg te zijn. Er waren te weinig mensen om mevrouw echt goed op te vangen. En wat te denken van iemand die op vrijdagmiddag wordt ontslagen, maar dat dan nog niet is nagedacht over eventuele zorg aan huis?'

Aangepast voorstel

Heel goed vindt Mooij het dat de onderzoekers eerst kijken naar hoe een oudere functioneert voorafgaand aan de ziekenhuisopname. Daar kan dan in het ziekenhuis rekening mee worden gehouden. 'Daarvoor is een vragenlijst opgesteld met inhoudelijke vragen over gezondheid, maar ook met testjes als rekensommen.' Binnenkort is er een bijeenkomst waarbij de werkgroep het daarover gaat hebben. 'Dit soort bijeenkomsten van het Ouderenberaad van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland verlopen altijd goed. We kunnen commentaar geven, vragen stellen en veel zaken worden opgepakt en meegenomen. Soms wordt het projectvoorstel zelfs aangepast.'

Blijf ouderen betrekken

Niet alleen voor de projecten maakt Mooij zich hard. 'Voor andere netwerken of werkgroepen waarin ik ouderen vertegenwoordig, heb ik contact met zorginstellingen en ziekenhuizen. Wat me opvalt aan de zorg is dat vaak veel in beleid wordt gedacht. De thuiszorg die door de grootte van de organisatie versnippert werkt of geen efficiënte route maakt voor medewerkers. En ambtenaren die weer verbaasd zijn als ik dit soort verhalen vertel. Daarom is het goed dat ouderen betrokken blijven bij projecten als het HerstelZorgProgramma.'

Meer informatie

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...