Effectmeting tien proeftuinen woonservicegebieden

Woonservicegebieden - wijken met voorzieningen voor welzijn en zorg - bestaan al zo’n tien jaar. 'De voorzieningen zijn spontane initiatieven van gemeenten of woningcorporaties', vertelt planoloog George de Kam. 'Maar of ze écht wat opleveren was lang onduidelijk.' Na een effectmeting weten we dat nu wel. 'Door de voorzieningen in de wijk kunnen ouderen langer thuis wonen.'

Ervaring Effectmeting tien proeftuinen woonservicegebieden

Initiatief voor de effectmeting kwam van Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting (SEV). SEV stimuleerde en ondersteunde de afgelopen tien jaar het ontstaan van de woonservicegebieden in Nederland. De Kam: 'Voor het verder doorontwikkelen wilden zij in beeld hebben wat de inspanning tot nog toe heeft opgeleverd. En wat het verder nog kan opleveren. Daarvoor kwamen ze bij mij terecht. Met het oog op de kanteling van de Wmo een belangrijke vraag. Met name voor gemeenten.'

Hardware of software

De aanpassingen die in proeftuinen waren gedaan, zijn erg divers. De Kam maakt onderscheid tussen hardware en software. 'Hardware is alles wat met gebouwen te maken heeft, zoals het plaatsen van een extra steunpunt in de wijk of het doen van woningaanpassingen. Software is de dienstverlening. Bijvoorbeeld zorg en welzijn die in samenhang wordt aangeboden. Of de inzet van vrijwilligers. De diversiteit is lastig voor het onderzoek, want daardoor niet goed te vergelijken. Maar wel mooi omdat het een kans biedt om te onderzoeken of verschillende aanpassingen werken.'

Aanpak die werkt

Om het effect te onderzoeken zijn 1500 ouderen ondervraagd, 150 in iedere proeftuin. 'Daarbij hadden we zowel aandacht voor de inhoud als voor emotie. Dus: ‘Hoe leeft u in het gebied?’, maar ook: ‘Wat vindt u daarbij belangrijk?’. We hebben onderzocht of voorzieningen goed bereikbaar zijn, en of ze bekend zijn. Worden ze wel echt gebruikt?' Over de resultaten kan De Kam niet heel specifiek zijn, onder meer vanwege de diversiteit aan aanpassingen. 'Maar wat we zien is dat het werkt! Ouderen kunnen langer zelfstandig thuis wonen. En zij zijn meer tevreden met hun thuissituatie. We gaan nog onderzoeken wat dat betkent voor aanspraken op zorg, en dus voor kosten. Maar de afbouw van intramurale capaciteit in de ouderenzorg is al gaande, en het is dus pure noodzaak om ouderen meer alternatieven te bieden. Woonservicegebieden zijn van groot belang voor de toekomst.'

Naar ouderen luisteren

De Kam noemt de woonservicegebieden ‘compensatie voor de ongemakken die het ouder worden met zich meebrengt’. 'Tenminste, als het iets is waar de ouderen iets aan hebben.' Daarom vindt hij dat bij het opstarten van iets dergelijks gekeken moet worden naar ervaringen die zijn opgedaan in andere wijken. En naar de ervaringen van ouderen. 'We zijn er door hun ervaringsverhalen achtergekomen dat in iedere proeftuin sprake is van een uniek patroon van vragen, behoeften, maar ook van tegenprestaties die ouderen kunnen en willen leveren. Daar ligt de sleutel voor professionals die een woonservicegebied willen opzetten of continueren.'

Lees meer ervaringen

 

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...