Conclusies en resultaten van TREE

Conclusie

Het screenen op hartfalen en COPD bij kwetsbare ouderen met klachten van inspanningsgebonden kortademigheid of verminderde inspanningstolerantie levert veel nieuwe diagnoses op. Dit leidt echter, in vergelijking met gebruikelijke zorg, niet tot een verbeterde functionele gezondheid of kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen op korte termijn (binnen 6 maanden).

Doel

Onderzoeken hoe vaak bij kwetsbare ouderen met inspanningsgebonden kortademigheid of verminderde inspanningstolerantie een nieuwe diagnose van hartfalen, COPD of een andere chronische ziekte wordt vastgesteld. Vervolgens werd onderzocht of het vaststellen van deze nieuwe aandoeningen, die gevolgd worden door behandeling, leidt tot verbetering in kwaliteit van leven, ziekenhuisopnames en sterfte.

Resultaten

Een strategie voor het vroeg detecteren van hartfalen, COPD en andere veelvoorkomende aandoeningen bij kwetsbare ouderen met kortademigheid of verminderede inspanning levert veel nieuwe diagnoses op in vergelijking met een controlegroep die gebruikelijke zorg kreeg. Er werden 343 nieuwe diagnoses bij 226 patiënten (58.1% van 389 patiënten) in de interventiegroep vastgesteld tegen 80 nieuwe diagnoses bij 74 patiënten (16.8% van de 440 patiënten) in de controlegroep. Het behandeladvies naar aanleiding van de vroege opsporing werd bij minder dan de helft van de deelnemers (45%) uitgevoerd. De scores voor kwaliteit van leven, gezondheid en zorggebruik waren na 6 maanden vergelijkbaar tussen de 2 groepen.

Methode

Een cluster-gerandomiseerde diagnostische studie. Huisartsenpraktijken zijn door middel van loting ingedeeld in de interventie- (diagnostische strategie met daarop aansluitende therapie) of de controlegroep (gebruikelijke zorg, dit betekent dat er diagnostiek en eventuele aanpassing in behandeling gebeurde naar aanleiding van klachten die de patiënt meldt bij de huisarts).

Setting

18 huisartsenpraktijken, 8 groepspraktijken in de interventiegroep en 10 groepspraktijken in de controlegroep.

Deelnemers

829 kwetsbare ouderen van 65 jaar en ouder met klachten van inspanningsgebonden kortademigheid of verminderde inspanningstolerantie (389 deelnemers in de interventiegroep, 440 deelnemers in de controlegroep).

Belangrijkste uitkomstmaten effectiviteit

Kwaliteit van leven en zorggebruik na 6 maanden.

Wetenschappelijke beschrijving

De onderzoeksprojecten binnen het NPO zijn ook langs de wetenschappelijke meetlat gehouden, volgens nationaal en internationaal gebruikelijke methoden. Naast meer informatie over het design, de omvang en looptijd van de studie, bevat de wetenschappelijke beschrijving ook een beoordeling van de opzet en uitvoering van de studie. De beschrijvingen zijn voorgelegd aan de projectleiders en in sommige gevallen op basis van aanvullende informatie aangepast. Het meest 'sterke' design binnen de studie is beoordeeld. Wanneer er meerdere designs zijn toegepast, is de beschrijving van wetenschappelijke evidentie daardoor niet volledig. Lees zowel de algemene beschrijving als de wetenschappelijke beschrijving voor een compleet oordeel over het project.
Lees de wetenschappelijke beschrijving van TREE (pdf)

Lees meer

Overige publicaties (niet online)

  • van Mourik Y, Bertens LC, Cramer MJ, Lammers JW, Reitsma JB, Moons KG, Hoes AW, Rutten FH. Unrecognized heart failure and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in frail elderly detected through a near-home targeted screening strategy. J Am Board Fam Med. 2014;27(6):811-21.
  • Bertens LC, van Mourik Y, Rutten FH, Cramer MJ, Lammers JW, Hoes AW, Reitsma JB, Moons KG. Staged decision making was an attractive alternative to a plenary approach in panel diagnosis as reference standard. J Clin Epidemiol. 2015;68(4):418-25.
  • Bertens LC, Reitsma JB, van Mourik Y, Lammers JW, Moons KG, Hoes AW, Rutten FH. COPD detected with screening: impact on patient management and prognosis. Eur Respir J. 2014;44(6):1571-8.
  • van Mourik Y, Rutten FH, Moons KG, Bertens LC, Hoes AW, Reitsma JB. Prevalence and underlying causes of dyspnoea in older people: a systematic review. Age Ageing. 2014;43(3):319-26.

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...