Aanpak van de Verzoamelstee

De Verzoamelstee bestaat in principe uit 4 fases. De precieze invulling is maatwerk en wordt aangepast aan de lokale situatie en de wensen van de bewoner:

 1. Samen met een groep ouderen en de kwartiermaker de wensen voor diensten van ouderen onderzoeken.
 2. Diensten worden aangeboden, waaronder een tabletcursus voor ouderen zonder of met weinig computerervaring en informatiebijeenkomsten over de mogelijkheden van internet.
 3. Uitbreiding van diensten, onder andere door applicaties en aansluiten internetverbinding thuis.
 4. Borgen van het project in het dorp met behulp van vrijwilligers.

In 3 dorpen is een Verzoamelstee opgezet. De kern bestaat uit inloopochtenden in het dorpshuis waar een tabletcursus wordt gegeven. De kwartiermaker stelt in overleg met de ouderen het programma op. Vrijwilligers verlenen hand- en spandiensten. Er is een computerhelpdesk voor vragen over de hardware. Deze helpdesk wordt bemenst door vrijwilligers.

Meerwaarde

Dit zijn de werkzame elementen van Verzoamelstee:

 • Laagdrempelig door vrij toegankelijke informatie- en inloopochtenden in bijvoorbeeld het dorpshuis. 
 • De (tijdelijke) aanwezigheid van een kwartiermaker die kan bemiddelen bij geschillen, mensen met elkaar in contact kan brengen en  vrijwilligers ondersteunt.
 • Het informele karakter van de tabletcursussen. Tijdens de cursussen kijken ouderen met elkaar mee en zien dan dat zij niet de enigen zijn die soms moeite hebben met tablets en internet.
 • De sociale verbondenheid binnen een gemeenschap wordt groter.
 • Het concept past in het transformeren van gemeenschapsruimte.

Randvoorwaarden

Wil je weten of jij Verzoamelstee in jouw praktijk kunt gebruiken? Dit zijn de belangrijkste randvoorwaarden:

 • Enthousiasme van de ouderen, de betrokken organisatie(s) en de overige bewoners. Het is in de beginfase vaak lastig om breed draagvlak te vinden. Dat vraagt doorzettingsvermogen.
 • Vrijwilligers in het dorp die zich voor het project willen inzetten.
 • Een fysiek punt/fysieke locatie in het dorp voor ontmoetingen en activiteiten (zoals de tabletcursus).
 • Interactie op 6 onderdelen tussen lokale partijen en het lokale projectteam is essentieel (hier is doorzettingsvermogen voor nodig): 
  1. creëren van een gezamenlijk beeld van de Verzoamelstee
  2. creëren van synergie tussen project- en lokale belangen
  3. projectplan op basis van lokale input (bijvoorbeeld een behoefteonderzoek)
  4. opzetten van nieuwe projectactiviteiten die leiden tot veranderd gedrag
  5. oppakken van een nieuwe rol door lokale partijen
  6. actief betrekken van lokale personen en organisaties bij het project
 • Houd rekening met snelle en voortdurende veranderingen op technisch gebied, zoals nieuwe technische toepassingen en nieuwe software.

Kosten

Er zijn kosten voor

 • de tablets;
 • inzet beroepskracht en vrijwilligers;
 • huur en organisatie bijeenkomsten;
 • voor communicatie.

En verder

 • De Verzoamelstee wordt momenteel via het project ‘Sterk met je Netwerk’ van het Nationaal Ouderenfonds verder over krimpregio’s in Nederland verspreid.
 • Het vervolgproject ‘Sterk met je Netwerk’ levert nieuwe informatie op. Lees hier meer over in het NPO magazine.

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...