Ervaring verplegingswetenschapper Bianca Buurman met FIT

Ziekenhuisopnames duren steeds korter. Dat vraagt om betere nazorg en begeleiding thuis, zeker voor ouderen. Er moeten volgens verplegingswetenschapper Bianca Buurman op dat gebied nog flinke stappen worden gezet. 'Het ziekenhuis en thuiszorg zijn nu nog vaak twee aparte werelden.'

Bianca Buurman

'Waarom accepteren we dat ouderen zoveel slechter uit het ziekenhuis komen dan dat ze erin gingen en hebben we geen passende nazorgtrajecten om aan dit herstel te werken?' Die vraag houdt Buurman iedere dag bezig. Al sinds 2006 doet zij vanuit het netwerk Kring Ouderenzorg AMC en partners onderzoek naar ouderen van wie de zelfredzaamheid en situatie na ziekenhuisopname is verslechterd. 'Een bevredigend antwoord heb ik hier nog niet op gevonden. De impact van een opname in het ziekenhuis is ook nu nog heel groot, na het ontslag gaan veel ouderen snel achteruit.'

Overkoepelende blik

Gelukkig zijn er steeds meer innovaties beschikbaar om de transitie van ziekenhuis naar huis te vereenvoudigen, zoals de Transmurale Zorgbrug. Maar behalve dat zijn volgens de onderzoekster ook andere zorgpaden nodig. 'De rol van huisarts en wijkverpleegkundige is nog onderbelicht in het herstel na ziekenhuisopname, terwijl er steeds meer thuis kan. De financieringsregels maken transmurale zorgpaden moeilijk.' De oplossing? 'We moeten verder leren kijken dan naar de afzonderlijke onderdelen uit het zorgtraject van een oudere. Een overkoepelende blik is de sleutel. Binnen de Transmurale Zorgbrug zien we dat dit werkt.'

Patiënt kiest, zorgverlener faciliteert

'Zorgverleners moeten leren accepteren dat zorg vooral moet gaan over wat de oudere wil', vindt Buurman. Dat het NPO ouderen als uitgangspunt neemt, kan bij de onderzoekster dan ook op veel sympathie rekenen. 'Ouderen hebben me anders leren denken. De vraag ‘Wat is voor u belangrijk?’ zou bij iedere zorgverlener voorop de tong moeten liggen. Zo blijkt dat ouderen de zorg na ziekenhuisopname graag thuis willen krijgen. En als we dat weten, waarom verplaatsen we revalidatiezorg dan niet naar de thuissituatie?'

Praten lucht op

Ook op het gebied van palliatieve zorg is nog veel winst te halen. 'We zien veel ouderen die snel na opname overlijden. Dat betekent dat ze hun laatste levensfase in het ziekenhuis hebben doorgebracht, terwijl ze dit misschien niet hadden gewild. Advance care planning, het vroegtijdig bespreken van iemands laatste levensfase, blijkt na consultatie van veel ouderen heel belangrijk te zijn. Het is voor de ouderen zelf vaak een enorme opluchting dat de wensen omtrent zorg en het levenseinde bespreekbaar gemaakt worden en dat zij hierover kunnen praten met de dokter.'

Ervaring in het buitenland

Voor haar onderzoek kreeg Buurman van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Rubicon-beurs toegekend. Hiermee kan zij onderzoekservaring opdoen in het buitenland. De invloed van ziekenhuisopnames op de gezondheid van ouderen is tevens het onderwerp van haar nieuwe onderzoek. Buurman gaat aan de universiteit van Yale methoden onderzoeken om ouderen te laten revalideren na een ziekenhuisopname.

Meer ervaringen

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...